Regulaminy Zawod闚 cz 1.


1. REGULAMIN ZAWOD紟 W W犵KARSTWIE SPxWIKOWYM (tekst jednolity)
Obowi您uje od 01.01.2014 r.
1. TEREN ZAWOD紟.
1.1. Zawody mog by rozgrywane na wodach stoj帷ych lub bie膨cych. Wzd逝 odcinka brzegu
przewidzianego do odbycia zawod闚, woda powinna mie jednakow g喚boko嗆, nie mniejsz
ni 1,00 metr.
1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawod闚, powinien przebiega w miar mo磧iwo軼i
w linii prostej, a sektory i stanowiska w璠karskie powinny by r闚nowarto軼iowe. W przypadku
wyst瘼owania na stanowisku sta貫go elementu znacznie u豉twiaj帷ego lub utrudniaj帷ego
w璠kowanie w stosunku do pozosta造ch zawodnik闚 (k豉dka, ostroga, itp.), teren ten nale篡
wy陰czy z w璠kowania.
1.3. W przypadku wyst瘼owania linii wysokiego napi璚ia, z obu jej stron nale篡 wy陰czy z
w璠kowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.
1.4. D逝go嗆 ka盥ego stanowiska wzd逝 linii brzegowej powinna wynosi od 10 do 15 metr闚.
Szeroko嗆 stanowiska, licz帷 od linii brzegu w g陰b l康u, powinna wynosi minimum 6 metr闚.
1.5. Stanowiska w璠karskie powinny by oddzielone od siebie pasem neutralnym o szeroko軼i 1 metra
(strefa ta mo瞠 zosta zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczno軼i powinny by
oddzielone stref neutraln o szeroko軼i co najmniej 2 metry.
1.6. W przypadku rozgrywania zawod闚 wielosektorowych pomi璠zy sektorami powinna by
wyznaczona strefa neutralna o szeroko軼i 10 metr闚 (strefa ta mo瞠 zosta zmniejszona lub
nawet zaniechana). Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej musz by od siebie oddzielone
stref neutraln o szeroko軼i minimum 10 metr闚).
1.7. Sektor闚 jednej kategorii nie nale篡 przedziela sektorami innej kategorii.
1.8. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw ko豉, klubu lub okr璕u jako zawody
jednoczesne, ka盥a kategoria powinna by rozgrywana w oddzielnym sektorze.
2. SPRZ邛, PRZYN邛Y I ZAN邛Y STOSOWANE W ZAWODACH.
2.1. Ka盥a w璠ka u篡wana w czasie zawod闚 powinna posiada w璠zisko, 篡趾, sp豉wik,
obci捫enie wywa瘸j帷e sp豉wik umieszczone centrycznie na 篡販e (陰czny ci篹ar obci捫enia nie
mo瞠 by wi瘯szy od wyporno軼i sp豉wika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obci捫enie zestawu
nie mo瞠 w ca這軼i spoczywa na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza si jedynie 10% ca貫go
obci捫enia zestawu. Podczas 這wienia na wodzie bie膨cej, (przy dowolnej pr璠ko軼i) i stosowaniu
metody przytrzymania zestawu, obci捫enie podstawowe powinno by tak ustawione, aby po
puszczeniu zestawu nie dotyka這 dna i nie przeszkadza這 naturalnemu przesuwaniu si zestawu.
Dozwolone jest stosowanie ko這wrotka. W zale積o軼i od kategorii wiekowej zawod闚 okre郵onej
przez organizatora, obowi您uj limity maksymalnej d逝go軼i w璠ziska:
- kadeci U14 - 10,0m
- kobiety, juniorzy U18 - 11,5m
- seniorzy, m這dzie U23 - 13,0m.
W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawod闚 s璠zia zauwa篡 lub kto mu wska瞠,
ewidentne naruszenie powy窺zego punktu, ma prawo za膨da skontrolowania zestawu nie
czekaj帷 do zako鎍zenia tury. W tym przypadku zawodnika obowi您uje zakaz zmiany uzbrojenia
w璠ki (pozycji sp豉wika, zmiany ci篹aru obci捫nika, zerwania ko鎍闚ki obci捫enia itp.). Je郵i
zawodnik odm闚i przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzj w
powy窺zej sprawie podejmuje G堯wna Komisja S璠ziowska.
2.2. Zawodnik 這wi jedn w璠k trzyman w r瘯u lub umieszczon na podp鏎ce „suporcie” z
jednoczesnym zachowaniem sta貫go kontaktu z w璠k. Zawodnik mo瞠 mie na stanowisku
dowoln ilo嗆 w璠ek do wymiany.
2.3. W trakcie n璚enia zan皻 lekk zawodnik nie ma obowi您ku zachowania kontaktu z w璠k,
niezale積ie od stosowanej metody 這wienia.
2.4. Zawodnik startuj帷y w zawodach jest zobowi您any posiada siatk odpowiedniej konstrukcji do
przetrzymywania z這wionych ryb w stanie 篡wym. Siatka: okr庵豉 o 鈔ednicy obr璚zy minimum
2
40 cm, prostok徠na o przek徠nej minimum 50 cm, d逝go嗆 minimum 3,50 metra. Ustawienie siatki
na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zan皻 i przyn皻.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.
2.5. Zawodnikowi wolno u篡wa sprz皻u pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na kt鏎ej zawodnik mo瞠 sta
(siedzie); platforma musi by ustawiona na linii brzegowej poza wod, je郵i jest to konieczne,
przednie nogi mog by zanurzone w wodzie (decyzj t podejmuje organizator za zgod
S璠ziego G堯wnego). Dodatkowa platforma mo瞠 by ustawiona w jednej linii z platform
g堯wn, ale tylko w celu z這瞠nia sprz皻u w璠karskiego.
2.6. W czasie zawod闚 dozwolone jest stosowanie przyn皻 oraz zan皻 ro郵innych i zwierz璚ych.
Przyn皻y i zan皻y mog by dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
Zabrania si u篡wania przyn皻 sztucznych, ikry, 篡wych lub martwych ryb (tak瞠 jako dodatk闚
do zan皻y). Ogranicza si ilo嗆 u篡wanych zan皻: dla senior闚, m這dzie篡 U23 i kobiet do 20
litr闚 a dla pozosta造ch kategorii do 17 litr闚 na jedn tur dla jednego zawodnika. Zan皻a
przy pomiarze obj皻o軼i musi by nawil穎na i przesiana, gotowa do u篡cia wraz z ziemi, glin,
篤irem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, kt鏎e nie stanowi zagro瞠nia dla fauny i
鈔odowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza si tylko atraktory). Zan皻a
nie mo瞠 by ubita w pojemniku. Limit u篡wanych przyn皻 pochodzenia zwierz璚ego
wprowadzanych do zan皻y wynosi 2,5 litra na jedn tur, w tym maksymalnie 1 litr ochotki
(jokersa lub haczykowej).
Zan皻y gruntowe musz by przedstawione do kontroli w wiadrach z podzia趾, a przyn皻y w
pude趾ach okr庵造ch z fabrycznym oznaczeniem pojemno軼i zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1l,
0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy musz by obowi您kowo wyposa瞠ni we w豉sne wiadra i
pude趾a o w豉軼iwych wymiarach.
Ochotka przeznaczona do zan皻y (jokers lub haczykowa) mo瞠 by przedstawiona do kontroli w
dw鏂h pude趾ach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pude趾u, ¾ jokersa w 0,75 l pude趾u). Pude趾a
musz by zamkni皻e bez u篡cia dodatkowych element闚 podtrzymuj帷ych zamkni璚ie (np.
ta鄉a przylepna, itp.) Ochotka haczykowa (przeznaczona wy陰cznie do 這wienia) mo瞠 by
przedstawiona do kontroli (tak瞠 w wodzie) poza wyznaczonym limitem robak闚 w oddzielnym
pude趾u do 0,125 l. Ka盥a inna przyn皻a musi by trzymana w pude趾ach o „oficjalnych
wymiarach”, inna forma prezentacji przyn皻y podczas kontroli b璠zie sankcjonowana jednym
punktem karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik,
kt鏎y nie ma wymaganych pude貫k i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast
3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje r闚nie 4 punkty).
Kontrolne sprawdzenie ilo軼i przygotowanej zan皻y i przyn皻y przeprowadza upowa積iona
komisja techniczna nie p騧niej ni na 70 minut przed sygna貫m do n璚enia zan皻 ci篹k (trzeci
sygna), rozpoczynaj帷 od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze oraz dokonuje kontroli
d逝go軼i w璠ziska i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio wylosowanego
zawodnika (losowanie odbywa si przed rozpocz璚iem kontroli - po drugim sygnale).
Sk豉d Komisji Technicznej:
s璠zia sektorowy;
s璠zia wagowy;
s璠zia kontrolny.
Po dokonaniu kontroli ilo軼i zan皻, przecieranie zan皻y (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
r闚nie mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawil瘸nie zan皻y z u篡ciem
czegokolwiek (r彗, zraszacza, g帳ki, pojemnika itp.) jest ca趾owicie zabronione, natomiast
dopuszcza si u篡cie zraszacza do klejenia robak闚 i nawil瘸nia gliny, kt鏎a nie mo瞠 by
陰czona z zan皻 przed sygna貫m „wolno n璚i”. U篡cie zraszacza do zwil瘸nia zan皻y jest
dozwolone po sygnale „wolno n璚i” (trzeci sygna)
Stwierdzone w czasie kontroli nadwy磬i zan皻 i przyn皻 zostaj zabrane przez Komisj
Techniczn. Zawodnik posiadaj帷y wi璚ej zan皻y lub przyn皻y zostaje ukarany trzema punktami
karnymi w klasyfikacji sektorowej.
3
2.7. Ilo嗆 jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zan皻y definiuje si nast瘼uj帷o:
- zan皻a ci篹ka - bry豉 zan皻y dowolnej wielko軼i (uformowana dopiero po dokonanej kontroli
ilo軼i zan皻 i przyn皻). Nie wrzucone kule zan皻y ci篹kiej po sygnale „wolno 這wi” (czwarty
sygna) nale篡 rozkruszy.
- zan皻a lekka - bry豉 formowana i pobrana jedn r瘯 przez zawodnika jednorazowo z
pojemnika, bez dociskania o 瘸den przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyj徠ek stanowi n璚enie
klejonymi bia造mi robakami. Ich porcja powinna by pobrana z pojemnika jedn r瘯 ale kula
mo瞠 by formowana przy u篡ciu obu r彗.
Bry豉 zan皻y lekkiej nie mo瞠 by uformowana przed sygna貫m „wolno 這wi” (czwarty sygna).
Zabrania si u篡wania zan皻y w opakowaniach umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko
zan璚anie r璚zne lub z u篡ciem dwur璚znej procy oraz n璚enie pojemnikiem (kubeczkiem)
umieszczonym na szczyt闚ce w璠ziska. Dozwolone jest sta貫 zamocowanie pojemnika (kubka)
na ko鎍闚ce w璠ziska lub topu w璠ziska.
W zale積o軼i od kategorii wiekowej zawodnika d逝go嗆 zastawu s逝膨cego do n璚enia oraz do
badania g喚boko軼i nie mo瞠 przekracza maksymalnej d逝go軼i w璠ziska okre郵onej w pkt. 2.1.
W czasie n璚enia pojemnikiem zestaw do w璠kowania musi by wyj皻y z wody (z wyj徠kiem
zestawu na kt鏎ym jest na sta貫 zamocowany pojemnik) .
Sk豉d Komisji Technicznej:
s璠zia sektorowy;
s璠zia wagowy;
s璠zia kontrolny.
Po dokonaniu kontroli ilo軼i zan皻, przecieranie zan皻y (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak r闚nie mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawil瘸nie zan皻y z u篡ciem czegokolwiek (r彗, zraszacza, g帳ki, pojemnika itp.) jest ca趾owicie zabronione, natomiast dopuszcza si u篡cie zraszacza do klejenia robak闚 i nawil瘸nia gliny, kt鏎a nie mo瞠 by 陰czona z zan皻 przed sygna貫m „wolno n璚i”. U篡cie zraszacza do zwil瘸nia zan皻y jest dozwolone po sygnale „wolno n璚i” (trzeci sygna)
Stwierdzone w czasie kontroli nadwy磬i zan皻 i przyn皻 zostaj zabrane przez Komisj Techniczn. Zawodnik posiadaj帷y wi璚ej zan皻y lub przyn皻y zostaje ukarany trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.
2.7. Ilo嗆 jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zan皻y definiuje si nast瘼uj帷o:
- zan皻a ci篹ka - bry豉 zan皻y dowolnej wielko軼i (uformowana dopiero po dokonanej kontroli
ilo軼i zan皻 i przyn皻). Nie wrzucone kule zan皻y ci篹kiej po sygnale „wolno 這wi” (czwarty
sygna) nale篡 rozkruszy.
- zan皻a lekka - bry豉 formowana i pobrana jedn r瘯 przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o 瘸den przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyj徠ek stanowi n璚enie klejonymi bia造mi robakami. Ich porcja powinna by pobrana z pojemnika jedn r瘯 ale kula mo瞠 by formowana przy u篡ciu obu r彗.
Bry豉 zan皻y lekkiej nie mo瞠 by uformowana przed sygna貫m „wolno 這wi” (czwarty sygna).
Zabrania si u篡wania zan皻y w opakowaniach umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko
zan璚anie r璚zne lub z u篡ciem dwur璚znej procy oraz n璚enie pojemnikiem (kubeczkiem)
umieszczonym na szczyt闚ce w璠ziska. Dozwolone jest sta貫 zamocowanie pojemnika (kubka) na ko鎍闚ce w璠ziska lub topu w璠ziska.
W zale積o軼i od kategorii wiekowej zawodnika d逝go嗆 zastawu s逝膨cego do n璚enia oraz do badania g喚boko軼i nie mo瞠 przekracza maksymalnej d逝go軼i w璠ziska okre郵onej w pkt. 2.1. W czasie n璚enia pojemnikiem zestaw do w璠kowania musi by wyj皻y z wody (z wyj徠kiem zestawu na kt鏎ym jest na sta貫 zamocowany pojemnik)
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWOD紟.
3.1. Zawody mog by rozgrywane w kategoriach: senior闚 (m篹czyzn i kobiet), junior闚, juniorek i
kadet闚. Zawody mog by rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i dru篡nowej.
3.2. Organizator Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski musi zapewni minimum jednego s璠ziego na
czterech zawodnik闚.
3.3. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i dru篡nowe, w zale積o軼i od potrzeb i
mo磧iwo軼i organizatora mog by przeprowadzone na jeden ze sposob闚:
- zawody jednoczesne - wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz mistrzostwa
dru篡nowe s rozgrywane w odr瑿nych sektorach, w jednym czasie i miejscu,
- zawody niejednoczesne - mistrzostwa indywidualne w kategoriach s rozgrywane jako oddzielne
zawody, w r騜nym czasie i miejscach.
3.4. Zawody mistrzowskie powinny by rozgrywane minimum w dw鏂h turach (dopuszcza si
r闚nie mo磧iwo嗆 wy豉niania mistrza z cyklu rozgrywanych zawod闚), z mo磧iwo軼i
przeprowadzenia zawod闚 z podzia貫m na sektory. Ilo嗆 sektor闚 wyznacza si dziel帷 liczb
uczestnik闚 mistrzostw przez 20 (w ka盥ej kategorii wiekowej przyjmuje si literowe
oznakowanie sektor闚: A, B, C…).
Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach nale篡 rozgrywa, jako Mi璠zynarodowe
Mistrzostwa Polski. Zwyci瞛ca otrzymuje tytu Mi璠zynarodowego Mistrza Polski, a tytu
Mistrza Polski otrzymuje pierwszy z sklasyfikowanych, kt鏎y posiada obywatelstwo polskie.
Losowanie sektor闚 i stanowisk odbywa si na ka盥 tur oddzielnie.
W ko豉ch, klubach i okr璕ach dopuszcza si rozgrywanie dw鏂h tur zawod闚 mistrzowskich
jednego dnia. Mi璠zynarodowe Mistrzostwa Polski nale篡 rozgrywa, jako zawody dwudniowe.
3.5. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mog by rozgrywane na tym samym 這wisku lub na
r騜nych 這wiskach.
3.6. Losowanie sektor闚 dla poszczeg鏊nych zawodnik闚 odbywa si w dowolnym terminie, jednak
zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk do sektor闚 lub podsektor闚
odbywa si w sektorach w dniu zawod闚, nie p騧niej ni na 2 godziny przed rozpocz璚iem
zawod闚.
Podzia na podsektory odbywa si w nast瘼uj帷y spos鏏. Po przeprowadzeniu losowania
stanowisk w sektorze A ustala si podsektory A1 oraz A2. W podsektorze A1 znajduje si po這wa
zawodnik闚 z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku, gdy liczba zawodnik闚 w
sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest zawsze A1. Analogicznie post瘼uje si w
kolejnych sektorach.                                                                                                                           3.7. Losowanie treningu odbywa si pocz患szy od losowania boks闚 w sektorach dla pe軟ych
reprezentacji klub闚 (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejno軼i zgodnej z klasyfikacj
og鏊n za rok ubieg造. Po rozlosowaniu wszystkich klub闚 losuje si pozosta造ch zawodnik闚
indywidualnych w kolejno軼i zgodnej z klasyfikacj og鏊n za rok ubieg造 – dotyczy kategorii
senior闚.
W kategorii kobiet i m這dzie篡 trening odbywa si odpowiednio w sektorach kobiet i m這dzie篡.
3.8. Czas trwania jednej tury zawod闚 wynosi: dla senior闚, m這dzie篡 U23 i kobiet 4 godziny, a
dla pozosta造ch kategorii 3 godziny. Dopuszcza si skr鏂enie czasu trwania tury zawod闚 z
przyczyn losowych lub wobec wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, aby
jednak by豉 uznana za rozegran, nie mo瞠 trwa kr鏂ej: dla kadet闚 U14 i junior闚 U18 ni 1
godzin a dla pozosta造ch kategorii ni 2 godziny. O czasie trwania tury i ich ilo軼i w
zawodach na poziomie k馧 i okr璕闚 decyduj w豉軼iwe OKS-y.

3.8.1 ZASADY POST襾OWANIA W PRZYPADKU WYST·IENIA BURZY.
1.Je瞠li burza wyst徙i przed lub podczas przygotowania do zawod闚:
- 瘸den zawodnik nie mo瞠 wej嗆 na swoje stanowisko (op騧niony sygna wej軼ia na stanowiska) lub przygotowywa sprz皻 (podw鎩ny sygna - koniec fazy przygotowania).
Je瞠li warunki pogodowe i limit czasu w programie zawod闚 na to pozwol, tura mo瞠 odby si normalnie lub zosta skr鏂ona, a je郵i warunki pogodowe si nie poprawi lub uniemo磧iwia to program zawod闚, tura zostaje anulowana.
2.Je瞠li burza wyst徙i w czasie trwania tury - zawody zostaj natychmiast przerwane;
Sygna造 informuj帷e o przerwaniu i wznowieniu zawod闚:
- pierwszy sygna – podw鎩ny, po kt鏎ym zawodnik ma obowi您ek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Je瞠li warunki pogodowe na to pozwol, zawody b璠 kontynuowane.
- drugi sygna – informuje zawodnika o mo磧iwo軼i powrotu na stanowisko,
- trzeci sygna – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawod闚.
Czas trwania tury mo瞠 zosta skr鏂ony je郵i program zawod闚 nie pozwala na kontynuacj do ko鎍a planowanych trzech godzin w璠kowania (na podstawie decyzji podj皻ej przez G堯wn Komisj S璠ziowsk).
3.9. Po otrzymaniu i za這瞠niu numer闚 startowych lub identyfikator闚 zawodnicy udaj si przed wylosowane stanowiska, zatrzymuj si przed nimi i oczekuj na sygna upowa積iaj帷y do wej軼ia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywa sprz皻u w璠karskiego (sprz皻 w璠karski znajduje si w stanie z這穎nym).
Do czasu sygna逝 zezwalaj帷ego na wej軼ie do stanowiska, przyn皻a i zan皻a gruntowa mo瞠 by przygotowywana przez zawodnika lub osob trzeci poza stanowiskiem.
Obowi您uj nast瘼uj帷e sygna造:
- pierwszy sygna – na 120 minut przed rozpocz璚iem zawod闚, po kt鏎ym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynaj帷 samodzielne przygotowania do zawod闚. Zawodnik w ci庵u 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprz皻 i zan皻y na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprz皻 mo瞠 by dostarczony zawodnikowi wy陰cznie za po鈔ednictwem s璠ziego do chwili wydania sygna逝 do n璚enia (trzeci sygna).
- drugi sygna – na 5 minut przed rozpocz璚iem kontroli zan皻 i przyn皻,
- trzeci sygna - na 10 minut przed rozpocz璚iem zawod闚, po kt鏎ym zawodnik mo瞠 rozpocz望 n璚enie zan皻 ci篹k,
- czwarty sygna oznacza rozpocz璚ie zawod闚. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna 這wienie i mo瞠 u篡wa wy陰cznie zan皻y lekkiej,
- pi徠y sygna oznacza, 瞠 do zako鎍zenia zawod闚 pozosta這 5 minut,
- sz鏀ty sygna oznacza zako鎍zenie zawod闚. Po tym sygnale nie zalicza si 瘸dnej ryby wyj皻ej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.
Sygna造 akustyczne dla poszczeg鏊nych faz zawod闚 powinny by kr鏒kie, ale s造szalne na ca造m terenie zawod闚. We wszystkich przypadkach liczy si pocz徠ek sygna逝.
3.10. Zawodnik w czasie zawod闚 這wi w obr瑿ie swego stanowiska (nie wolno 這wi i n璚i w obr瑿ie pas闚 neutralnych). Ryba kt鏎a jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i poka瞠 si w strefie neutralnej lub na stanowisku s御iedniego zawodnika jest zaliczona, jednak瞠 je瞠li zestaw z ryb zostanie zahaczony przez zestaw s御iada, ryba musi by bezzw這cznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odm闚i i wrzuci ryb do siatki bez wcze郾iejszej zgody s璠ziego, w闚czas, podczas wa瞠nia, s璠zia wagowy musi zwa篡 osobno najwi瘯sz ryb danego gatunku i odnotowa jej wag w karcie startowej zawodnika. Po naradzie G這wna Komisja S璠ziowska zdecyduje czy zaliczy wag ryby do ca趾owitej wagi wszystkich z這wionych ryb. Je郵i ryba nie b璠zie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub sektorowej.
3.11. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzysta wed逝g swego uznania, pod warunkiem, 瞠 nie b璠zie przeszkadza zawodnikom na s御iednich stanowiskach w 這wieniu - rzucaniem zan皻y i holowaniem ryb oraz 瞠 nie b璠zie sztucznie przed逝瘸 linii brzegowej. Wszystkie czynno軼i powinny by wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwag.
Zabrania si:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawod闚,
- mycia r彗 w 這wisku przed trzecim sygna貫m,
- wyrzucania do 這wiska zan皻y, po turze zawod闚 oraz po oficjalnym treningu,
- u篡wanie echosond, tak瞠 podczas treningu,
- u篡wanie przyn皻 p璚zkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- u篡wania 鈔odk闚 陰czno軼i podczas trwania zawod闚 od 4 do 6 sygna逝 (np. telefon闚, radiotelefon闚 itp.)
Dopuszcza si pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet i kadet闚 w
nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale.
3.12. Zawodnikowi w czasie trwania zawod闚 (pomi璠zy 1 i 6 sygna貫m) nie wolno korzysta z pomocy innych os鏏, z wyj徠kiem przypadk闚 losowych. Trener ma prawo wej軼ia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie trwania zawod闚 zabrania si donoszenia zawodnikom sprz皻u w璠karskiego, pomocniczego, zan皻 i przyn皻, z wyj徠kiem cz窷ci do z豉manej w璠ki, kt鏎e mog by wymienione za po鈔ednictwem s璠ziego. S璠zia mo瞠 tak瞠 pom鏂 zawodnikowi roz陰czy zakleszczone elementy w璠ki i poda napoje ch這dz帷e. Dost瘼 do strefy i pas闚 neutralnych maj wy陰cznie s璠ziowie, trenerzy ekip oraz osoby upowa積ione przez S璠ziego G堯wnego.
Klub mo瞠 oficjalnie zg這si dw鏂h trener闚 (kierownika i trenera). W wypadku gdy sektor lub grupy sektor闚 oddzielaj przerwy wi瘯sze ni 100 m, albo sektory s rozmieszczone na r騜nych brzegach 這wiska, klub mo瞠 zg這si tak liczb trener闚 aby na jeden oddzielony sektor /grup sektor闚/ przypada jeden trener, (liczb t okre郵a organizator zawod闚 w komunikacie nr 1), mog oni wchodzi na stanowiska zajmowane przez cz這nk闚 swojego klubu; trenerzy musz nosi identyfikatory (otrzymane od organizatora) wskazuj帷e ich status. Tylko jeden trener mo瞠 jednocze郾ie przebywa na stanowisku.
3.13. Po zako鎍zeniu zawod闚 (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby s璠ziemu
kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener dru篡ny) jest obecny przy wa瞠niu ryb. Bezpo鈔ednio po zwa瞠niu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kart startow, akceptuj帷 wag z這wionych ryb. Waga powinna by przenoszona wzd逝 stanowisk w odwrotnej kolejno軼i sektor闚 i stanowisk w sektorach.
3.14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W turze zawod闚:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawod闚 lub w czasie ich trwania,
- przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zan皻 po dokonanej kontroli oraz dowil瘸nie zan皻 po kontroli przed sygna貫m „wolno n璚i”,
- zabranie z這wionej ryby w czasie przygotowania do zawod闚 lub podczas mierzenia gruntu,
n璚enie ryb przed sygna貫m do n璚enia,
- u篡wanie w璠ki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,
- n璚enie zan皻 ci篹k po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zan皻y lekkiej mimo jednokrotnego zwr鏂enia uwagi przez s璠ziego,
- 這wienie w pasie neutralnym lub na s御iednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwr鏂enia uwagi przez s璠ziego,
- opuszczenie stanowiska bez zg這szenia tego faktu s璠ziemu i bez wa積ej przyczyny,
- u篡wanie echosond oraz 鈔odk闚 陰czno軼i podczas trwania tury zawod闚,
- u篡wanie przyn皻 p璚zkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- wyrzucenie do 這wiska nadwy磬i zan皻 i przyn皻 po oficjalnym treningu lub po turze zawod闚,
- przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryby obj皻ej okresem ochronnym,
- nie przestrzeganie regulaminu zawod闚 i ustale podj皻ych w czasie odprawy technicznej.
W ca造ch zawodach:
- stawienie si na zawody w niepe軟ej dyspozycji psychofizycznej lub u篡wanie 鈔odk闚
zmniejszaj帷ych t dyspozycj w czasie trwania zawod闚,
- nie sportowe i nie etyczne zachowanie si zawodnika w stosunku do organizatora, s璠ziego czy innych zawodnik闚 (po jednokrotnym zwr鏂eniu uwagi przez s璠ziego),
- za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zan皻y lub
przyn皻y po dokonanej kontroli przez komisj techniczn,
- 這wienie lub n璚enie ryb na terenie zawod闚 w pi徠ek, sobot lub niedziel poza godzinami
oficjalnego treningu i godzinami zawod闚.
4. RYBY ΜWIONE W ZAWODACH.
4.1. W czasie zawod闚 這wi si ryby, na kt鏎e w dniu zawod闚 nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiar闚 ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowi您uj limity ilo軼iowe i wagowe 這wionych ryb.
4.2. Ryby powinny by przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie 篡wym, a po zwa瞠niu ponownie wracaj do siatki zawodnika i s przechowywane w wodzie do chwili zako鎍zenia wa瞠nia ryb w sektorze, na sygna s璠ziego sektorowego zostaj natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywa ryb niewymiarowych. Ryby nale篡 mierzy bezpo鈔ednio po ich z這wieniu.
4.3. Do po這wu nie zalicza si ryby, kt鏎a:
- zosta豉 z這wiona po sygnale ko鎍z帷ym tur zwod闚,
- odpi窸a si z haczyka pozostaj帷 w wodzie lub spad豉 do wody i zosta豉 z niej podebrana
podbierakiem lub r瘯. W powy窺zych przypadkach ryba nie jest zaliczona do po這wu przez s璠ziego kontrolnego, musi zosta natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. W przypadku niezastosowania si zawodnika do tego, post瘼uje si analogicznie jak w pkt. 3.10 w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem.
4.4. Zawodnicy i s璠ziowie we wszystkich fazach zawod闚 s zobowi您ani do ostro積ego
obchodzenia si ze z這wionymi rybami.
5. PUNKTACJA.
5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za ka盥y gram z這wionych ryb.
5.2. Za przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryby niewymiarowej, tytu貫m kary odlicza si zawodnikowi dwukrotnie wi瘯sz liczb punkt闚 jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane s od ilo軼i punkt闚 za ryby z這wione z zachowaniem wymiar闚 ochronnych. W przypadku gdy liczba punkt闚 karnych za ryby niewymiarowe jest wi瘯sza od punkt闚 uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje si „0” punkt闚.
5.3. Za przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryb zabrudzonych ziemi lub zan皻, tytu貫m kary odlicza si zawodnikowi 5 % punkt闚 z ilo軼i punkt闚 uzyskanych.
<br2. REGULAMIN ZAWOD紟 W W犵KARSTWIE SPINNINGOWYM (tekst jednolity)
Wszystkie zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i Grand-Prix Polski musz by rozgrywane wy陰cznie na 篡wej rybie.
1. TEREN ZAWOD紟.
1.1. Zawody mog odbywa si na wodach bie膨cych lub stoj帷ych. Organizator zobowi您any jest do oznakowania i wy陰czenia z 這wienia tarlisk ryb.
1.2. Przy 這wieniu z brzegu d逝go嗆 sektora powinna by taka, aby na ka盥ego zawodnika przypada 鈔ednio odcinek nie kr鏒szy ni 150 metr闚 linii brzegowej
2. SPRZ邛 I PRZYN邛Y STOSOWANE W ZAWODACH,
2.1. U篡wane w zawodach w璠ki i przyn皻y sztuczne musz spe軟ia warunki okre郵one w R.A.P.R. Ze sprz皻u pomocniczego zabrania si u篡wania os瘯i.
2.2. Na wodach krainy pstr庵a i lipienia obowi您uj ograniczenia dotycz帷e budowy przyn皻y; jako przyn皻y mog by u篡wane: woblery, b造ski obrotowe, rippery, twistery, cykady, dewony. Przyn皻y mog by uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma lub trzema grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru. Dozwolone s przyn皻y wykonane z gumy, plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zakazane jest u篡wanie przyn皻, w kt鏎ych u篡to materia堯w do ich produkcji ze sk鏎y, pi鏎a, sier軼i naturalnych i syntetycznych.
2.3. Zabrania si u篡wania 篡wej lub martwej rybki oraz u篡wania przyn皻y sztucznej wraz z
jak彗olwiek przyn皻 naturaln. Zabrania si n璚enia 這wiska, stosowania dw鏂h lub wi璚ej
uzbrojonych przyn皻, oraz dodatkowych p造waj帷ych obci捫e przyn皻y i sygnalizator闚 bra.
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWOD紟.
3.1. Zawody mog by rozgrywane:
- w kategoriach: senior闚, junior闚 lub bez podzia逝 na kategorie,
- w klasyfikacji indywidualnej i dru篡nowej.
3.2. Zaleca si aby liczba rozgrywanych tur w zawodach by豉 r闚na liczbie zawodnik闚 w dru篡nie. Zawody og鏊nopolskie i mistrzostwa Polski, aby mog造 by uznane za odbyte, powinny by rozegrane przynajmniej: Grand Prix Polski w jednej, a Mistrzostwa Polski w dw鏂h turach.
3.3. Zawodnicy w ka盥ej z tur zachowuj te same numery startowe. W ka盥ej turze obowi您uje nowe losowanie obsad jednostek p造waj帷ych w sektorach.
3.4. Miejsca wyj軼ia lub wyp造ni璚ia w sektorach okre郵a organizator.
3.5. Czas trwania tury powinien wynosi od 4 do 7 godzin. Dopuszcza si skr鏂enie czasu trwania tury zawod闚 z przyczyn losowych lub wobec wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, aby jednak by豉 uznana za rozegran, nie mo瞠 trwa kr鏂ej ni 3 godziny.
3.6 Obowi您uj nast瘼uj帷e sygna造:
- pierwszy sygna – podawany jest minimum 30 minut przed rozpocz璚iem tury zawod闚 i
oznacza zezwolenie na wyj軼ie zawodnik闚 na wybrane stanowiska w sektorze. W zawodach
rozgrywanych z jednostek p造waj帷ych oznacza rozpocz璚ie wypuszczania jednostek
p造waj帷ych do sektora. Wypuszczanie nast瘼uje, co 30 sekund jedna jednostka p造waj帷a.
Kolejno嗆 wypuszczania wed逝g numer闚 jednostek p造waj帷ych:
- pierwsza tura – od najni窺zego do najwy窺zego numeru jednostki,
- druga tura – od najwy窺zego do najni窺zego numeru jednostki,
- trzecia tura – przemiennie – najni窺zy/najwy窺zy.
- drugi sygna – oznacza rozpocz璚ie tury zwod闚
- trzeci sygna – oznacza zako鎍zenie tury zawod闚.

Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowi您uje zawodnik闚 okre郵ony czas (15
minut) na zdanie kart startowych s璠ziemu. O braku mo磧iwo軼i zdania karty zawodnik
telefonicznie zawiadam
3.7. Zawodnicy 這wi w okre郵onym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odleg這軼i pomi璠zy 這wi帷ymi zawodnikami powinny wynosi 50 metr闚, liczone wzd逝 linii brzegowej podczas 這wienia z brzegu, brodzenia oraz podczas 這wienia z jednostek p造waj帷ych. Za zgod zainteresowanych zawodnik闚 odleg這嗆 ta mo瞠 by zmniejszona.
3.8. Podczas zawod闚 rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygna逝 do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mog si porusza wy陰cznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzysta z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obs逝ga sprz皻u) os鏏 postronnych, to znaczy tych, kt鏎e nie startuj w zawodach. Dopuszcza si natomiast wszelk inn pomoc os鏏 postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mog sobie udziela wszelkiej pomocy z wyj徠kiem podbierania z這wionych ryb.
3.9. Podczas zawod闚 rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza si wy陰cznie za zgod
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotycz帷ych brodzenia podczas odprawy technicznej.
3.10. υwienie z jednostek p造waj帷ych dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfuj帷ych. Zabrania si 這wienia w trolingu. υdzie i pontony ze sztywn pod這g musz by o d逝go軼i minimum 3,60m, dla zapewnienia swobodnego w璠kowania zawodnikom oraz wyposa穎ne w kapoki i kotwic z lin o d逝go軼i dostosowanej do maksymalnej g喚boko軼i 這wiska. O dopuszczeniu jednostek p造waj帷ych do zawod闚 decyduje komisja techniczna powo豉na przez S璠ziego G堯wnego.
Organizator zawod闚 rozgrywanych zw豉szcza na du篡ch zbiornikach wodnych zobowi您any jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych 這dzi ratunkowych, patroluj帷ych teren zawod闚 i w razie potrzeby udzielaj帷ych szybkiej pomocy zawodnikom na jednostkach p造waj帷ych. Podczas zawod闚 dopuszcza si stosowanie echosond oraz urz康ze nawigacyjnych oraz silnik闚 manewrowych (elektrycznych) podczas 這wienia.
3.11. S璠ziowie musz by dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone przez organizatora) przymiary.
3.12. S璠zia jest zobowi您any do zachowania maksymalnej ostro積o軼i przy podp造waniu do
zawodnik闚 i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie p這szy ryb zawodnikom.
4. ZAWODY ROZGRYWANE Z BRZEGU.
4.1. Wariant 1.
Organizator zawod闚 okre郵a granice sektor闚 dziel帷 je na podsektory (oznakowanie sektor闚 i podsektor闚 powinno by wykonane w spos鏏 jednoznaczny i czytelny) o d逝go軼i max 500m linii brzegu. Zawodnicy startuj z podsektor闚. Podsektory mog by jednoosobowe (minimum 150m) lub trzy osobowe (max 500m) przydzielane na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy. Zawodnik zobowi您any jest przez okres 30 minut 這wi w wylosowanym podsektorze, p騧niej mo瞠 這wi w ca造m sektorze. Organizator zobowi您any jest do okre郵enia czasu i sposobu zaj璚ia miejsca w podsektorach informuj帷 o tym w komunikacie nr 1. Na ka盥y podsektor wyznacza s璠ziego kontrolnego. Zawodnicy poruszaj si w granicach w豉snego sektora.
Zawodnik jest zobowi您any do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia s璠ziego. S璠zia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. D逝go嗆 ryby (z dok豉dno軼i do 1mm) oraz gatunek zostaj odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i s璠ziego.
5. ZAWODY ROZGRYWANE Z JEDNOSTEK PΧWAJ。YCH.
5.1. Wariant 1.
Obsada jednostki p造waj帷ej sk豉da si z nie wi璚ej ni z dw鏂h zawodnik闚 i s璠ziego.
Zawodnik jest zobowi您any do podbierania ka盥ej ryby podbierakiem i podania jej s璠ziemu w podbieraku. S璠zia wyjmuje ryb z podbieraka, mierzy j, po czym natychmiast wypuszcza. D逝go嗆 ryby (z dok豉dno軼i do 1mm) i gatunek zostaj odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i s璠ziego.
Zabrania si pomocy:
- w podbieraniu z這wionej ryby,
- w holowaniu ryby przez wios這wanie lub u篡wanie silnika.
Wariant 2.
Obsada jednostki p造waj帷ej sk豉da si z nie wi璚ej ni z dw鏂h zawodnik闚. Zawodnik jest
zobowi您any do przetrzymania z這wionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do
przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przyp造ni璚ia s璠ziego. O z這wieniu ryb
zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chor庵iewk, umieszczaj帷 j na burcie jednostki p造waj帷ej w widocznym miejscu. S璠zia podp造wa do zawodnika, mierzy j po czym natychmiast wypuszcza. D逝go嗆 ryby (z dok豉dno軼i do 1 mm) i gatunek zostaj odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i s璠ziego.
Po zako鎍zeniu tury zawod闚 zawodnik zobowi您any jest do uzyskania podpisu w karcie
startowej od partnera z jednostki p造waj帷ej potwierdzaj帷ego ilo嗆 z這wionych ryb oraz w
okre郵onym czasie (maximum 30 minut) zda kart startow s璠ziemu.
O braku mo磧iwo軼i zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia s璠ziego sektorowego lub s璠ziego g堯wnego, kt鏎y podejmuje odpowiedni decyzj.
Organizator zobowi您any jest do:
- zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek p造waj帷ych dla s璠zi闚 (wyposa穎nych w silniki spalinowe) na ka盥y sektor, gwarantuj帷 obs逝瞠nie ka盥ego zawodnika w przeci庵u kilku minut od chwili sygnalizacji o z這wieniu ryby,
- zaopatrzenia ka盥ej jednostki p造waj帷ej w dwie chor庵iewki w kolorze 鄴速ym,
- dodatkowego wyposa瞠nia s璠zi闚 kontrolnych w odpowiedni sprz皻 do obserwacji i 陰czno軼i.
S璠ziowskie jednostki p造waj帷e pe軟i jednocze郾ie rol 這dzi ratunkowych.
Zabrania si pomocy:
- w podbieraniu z這wionych ryb,
- w holowaniu ryby przez wios這wanie lub u篡wanie silnika.
Zawodnicy dysponuj jednostk p造waj帷 na zmian, po這w czasu trwania tury zawod闚.
Dysponowanie jednostk p造waj帷 rozpoczyna zawodnik z ni窺zym numerem startowym.
Zawodnik ma prawo u篡wa do nap璠u jednostki p造waj帷ej w豉snego silnika elektrycznego lub spalinowego o mocy max 13KM (10kW) (o ile tego typu silnik闚 nie zapewni organizator). Jednostka p造waj帷a z zawodnikami mo瞠 by holowana przez inn jednostk bior帷 udzia w zawodach wy陰cznie po zako鎍zeniu tury, jednak za zgod wszystkich zawodnik闚 znajduj帷ych si w tych jednostkach p造waj帷ych. Organizator mo瞠 zakaza stosowania silnik闚 spalinowych w zawodach je郵i na danym 這wisku u篡wanie ich jest zabronione. O zakazie u篡wania silnik闚 spalinowych organizator musi poinformowa w komunikacie nr 1.
6. RYBY ΜWIONE W ZAWODACH.
6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza si nast瘼uj帷e gatunki ryb drapie積ych: bole, brzana, g這wacica, ja, kle, lipie, 這so, oko, pstr庵 potokowy, t璚zowy i 廝鏚lany, sandacz, sum, szczupak, tro, tro jeziorowa. Ryby zahaczone poza obr瑿em g這wy nie s zaliczane do punktacji. Obr瑿 ten wyznaczaj pokrywy skrzelowe.
6.2. Obowi您uje nast瘼uj帷a punktacja:
a. g這wacica i sum:
- za wymiar okre郵ony przez regulamin 700 pkt.
- za ka盥y dodatkowy centymetr 70 pkt.
b. 這so, tro, tro jeziorowa, szczupak i sandacz:
- za wymiar okre郵ony przez regulamin 750 pkt.
- za ka盥y dodatkowy centymetr 50 pkt.
c. bole i brzana:
- za wymiar okre郵ony przez regulamin 400 pkt.
- za ka盥y dodatkowy centymetr 50 pkt.
d. lipie, pstr庵 potokowy, t璚zowy i 廝鏚lany:
- za wymiar okre郵ony przez regulamin 300 pkt.
- za ka盥y dodatkowy centymetr 50 pkt.
e. ja i kle:
- za wymiar okre郵ony przez regulamin 150 pkt.
- za ka盥y dodatkowy centymetr 35 pkt.
f. oko:
- za wymiar okre郵ony przez regulamin 50 pkt.
- za ka盥y dodatkowy centymetr 20 pkt.
Obowi您uj okresy ochronne 這wionych ryb okre郵one w Regulaminie Amatorskiego Po這wu Ryb oraz ni瞠j wymienione wymiary, poni瞠j kt鏎ych nie zalicza si ryb do punktacji.
- g這wacica, sum - 70 cm
- 這so, tro, tro jeziorowa - 50 cm
- szczupak, sandacz - 50 cm
- bole, brzana - 40 cm
- lipie, pstr庵 potokowy, t璚zowy i 廝鏚lany - 30 cm
- ja, kle - 25 cm
- oko - 18 cm
Nie obowi您uj limity ilo軼iowe ryb zaliczanych do punktacji.
Obowi您uje zasada zaokr庵lania wymiaru ryb w g鏎 do najbli窺zego pe軟ego centymetra.
Zaokr庵lanie w g鏎 nie dotyczy ustalonych wymiar闚 ochronnych.
Wynik zawodnika stanowi suma punkt闚 za z這wione ryby.
6.3. W przypadku zawinionego przez s璠ziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru,
komisja s璠ziowska przyjmuje nast瘼uj帷y tryb post瘼owania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela si jej d逝go嗆 odpowiadaj帷 鈔edniej arytmetycznej d逝go軼i ryb tego gatunku z這wionych przez zawodnika w danej turze. Je瞠li zawodnik nie z這wi innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela si 鈔edni d逝go嗆 ryby tego gatunku obliczon z wynik闚 pozosta造ch zawodnik闚 z danego sektora w danej turze (lub zawod闚 je瞠li w danej turze nikt nie z這wi tego gatunku ryby). Je瞠li nikt nie z這wi innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela si d逝go嗆 ryby tego gatunku, kt鏎 okre郵i organizator jako minimaln w tych zawodach.
7. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W danej turze:
- wcze郾iejsze rozpocz璚ie zawod闚 lub kontynuowanie 這wienia po ich zako鎍zeniu,
- przemieszczanie si w sektorze inaczej ni pieszo w czasie zawod闚 z brzegu,
- nie zdanie karty startowej komisji s璠ziowskiej w okre郵onym czasie,
- 這wienie podczas przemieszczania si jednostki p造waj帷ej na nowe stanowisko, tzw. „troling”
- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu z這wionej ryby,
- nieprzestrzeganie regulaminu zawod闚 i ustale podj皻ych podczas odprawy technicznej.
- 這wienie w innym ni wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
W ca造ch zawodach:
- stawienie si na zawody w niepe軟ej dyspozycji psychofizycznej lub u篡wanie 鈔odk闚
zmniejszaj帷ych t dyspozycj w czasie trwania zawod闚,
- za nie sportowe i nie etyczne zachowanie si zawodnika w stosunku do organizatora, s璠ziego czy innych zawodnik闚 (po jednorazowym zwr鏂eniu uwagi przez s璠ziego),
- przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryby pod ochron lub ryby z這wionej w innym miejscu ni tura zawod闚,
- u篡wanie os瘯i do „l康owania” ryb,
- u篡wanie 篡wej i martwej ryby jako przyn皻y oraz sprz皻u i przyn皻 niezgodnych z przepisami.
III.3. REGULAMIN ZAWOD紟 W W犵KARSTWIE MUCHOWYM
Wszystkie zawody eliminacyjne do zawod闚 mistrzowskich oraz Grand- Prix od szczebla ko豉 do og鏊nopolskiego mog by rozgrywane wy陰cznie na 篡wej rybie.
Zawody mog by rozgrywane na wodzie bie膨cej i stoj帷ej.
1. ZAWODY ROZGRYWANIE NA WODZIE Bie膨cej
1.1. Zawody powinny odbywa si na wodach zaliczanych wg „Informatora ZG PZW” do krainy ryb 這sosiowatych i lipienia.
1.2. D逝go嗆 ka盥ego sektora powinna zapewnia wyznaczenie stanowisk o d逝go軼i nie mniejszej ni 100 metr闚 na zawodnika. Dopuszcza si stosowanie stanowisk kilkuosobowych, o jednakowej liczbie zawodnik闚 na ka盥ym z nich. Organizator wyznacza stanowisko daj帷e zawodnikom r闚ne szanse z這wienia ryb. Wyznaczone sektory i stanowiska pozostaj niezmienne przez ca造 czas trwania zawod闚.
2. ORGANIZACJA ZAWOD紟
2.1. SPRZ邛 I PRZYN邛Y STOSOWANE W ZAWODACH
2.1.1 Po堯w ryb odbywa si za pomoc w璠ziska muchowego o maksymalnej d逝go軼i 3,66 m,
zaopatrzonego w ko這wrotek o szpuli ruchomej i fabrycznie wykonany sznur muchowy o d逝go軼i
minimum 22 metry. Do po這wu mo積a u篡wa co najwy瞠j dw鏂h sztucznych much dowi您anych
do przyponu. Odleg這嗆 jednej muchy od drugiej na przyponie nie mo瞠 by mniejsza ni 50cm
(oczko od oczka w lu幡ym zwisie). Ca趾owita d逝go嗆 przyponu nie mo瞠 przekracza dwukrotnej
d逝go軼i u篡wanego do po這wu w璠ziska. Przypon mo瞠 by wykonany tylko z 篡貫k o tej samej
鈔ednicy lub koniczny (z 篡貫k o coraz mniejszej 鈔ednicy, 陰czonych w d逝go軼i minimum 30
cm).

2.1.2. „Sztuczne muchy” mog by wykonane na pojedynczym haczyku wy陰cznie fabrycznie
bezzadziorowym lub pozbawionym zadzioru. S璠zia ma obowi您ek sprawdzi haczyk po ka盥ej przedstawionej do pomiaru rybie.
2.1.3. Obci捫one muchy s dozwolone, o ile obci捫enie ukryte jest pod konstrukcj. Tylko pojedyncze widoczne obci捫enie nie wi瘯sze ni 4 mm, jest r闚nie dozwolone. Farba nie jest konstrukcj.
2.1.4. Niedozwolone jest stosownie innych przyn皻, jak r闚nie:
- obci捫anie zestawu w璠kowego ci篹arkami, za kt鏎e uwa瘸 si r闚nie:
kul wodn, kr皻lik, agrafk, wszelkiego rodzaju k馧ka 陰cznikowe itp. i linki z rdzeniem
o這wianym typu „lead core”,
- stosowanie 陰cznik闚 sznura muchowego z przyponem oraz amortyzator闚 gumowych, innych ni prze廝oczyste,
- stosowanie g這wic rzutowych,
- stosowanie wska幡ika bra, ( nie dotyczy kolorowych 篡貫k )
- zan璚anie 這wiska,
- wi您anie troka do przyponu w inny spos鏏 ni za pomoc w瞛豉 uniemo磧iwiaj帷ego przesuwanie si troka po przyponie,
- stosowanie podbieraka o ca趾owitej d逝go軼i powy瞠j 122cm. Siatka musi by wykonana z
mi瘯kiego materia逝 oraz nie mo瞠 posiada w瞛堯w,
- u篡wanie elektronicznych lokalizator闚 ryb.
2.1.5. Zawody mog by rozgrywane:
- kategoriach senior闚, junior闚 lub bez podzia逝 na kategorie,
- w klasyfikacji indywidualnej i dru篡nowej (klubowej).
2.1.6. Zaleca si, aby liczba rozgrywanych tur w zawodach by豉 r闚na liczbie zawodnik闚 w
dru篡nie. Mistrzostwa Polski, mog zosta uznane za rozegrane je郵i odby造 si co najmniej dwie tury.
2.1.7. Losowanie dokonuje si w kolejno軼i: sektor, numer stanowiska w sektorze. Zawodnicy tej samej dru篡ny nie mog mie tego samego stanowiska. Zasada ta nie dotyczy w przypadku przeprowadzenia losowania stanowisk r璚znie przez zainteresowanych zawodnik闚.
2.1.8. Losowanie sektor闚 i stanowisk odbywa si podczas odprawy kierownik闚 ekip. w oparciu o system komputerowy lub r璚znie.
2.1.9. Zawodnik闚 z dru篡n niekompletnych i zawodnik闚 startuj帷ych indywidualnie, organizator wy陰cznie na czas losowania grupuje w zespo造, r闚ne liczbie zawodnik闚 pe軟ej dru篡ny.
2.1.10. Tura zawod闚 powinna trwa co najmniej 3 godziny, jednakowo we wszystkich turach zawod闚. Dopuszcza si skr鏂enie czasu trwania tury zawod闚 z przyczyn losowych lub wobec wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, aby jednak by豉 uznana za rozegran nie mo瞠 trwa kr鏂ej ni 1,5 godziny.
2.1.11. Podczas zawod闚 obowi您uj nast瘼uj帷e sygna造:
- pierwszy sygna - podawany jest na 30 minut przed rozpocz璚iem tury zawod闚 i oznacza
zezwolenie na wej軼ie zawodnika na stanowisko na brzegu oraz przygotowanie sprz皻u do 這wienia,
- drugi sygna - oznacza rozpocz璚ie tury zawod闚,
- trzeci sygna - oznacza zako鎍zenie tury zawod闚.
O rozpocz璚iu i zako鎍zeniu ka盥ej tury zawod闚 decyduje s璠zia kontrolny zgodnie z programem minutowym zawod闚, potwierdzonym na odprawie technicznej.
2.1.12. Zawodnicy mog 這wi z brzegu lub brodzi w ramach ca貫go stanowiska, w przypadku rzeki – po jej obu stronach. Odleg這嗆 pomi璠zy 這wi帷ymi zawodnikami nie mo瞠 by mniejsza ni 25 metr闚. Za zgod zainteresowanych zawodnik闚 odleg這嗆 ta mo瞠 by zmniejszona. W czasie zawod闚, zawodnikowi nie wolno przekracza granic swojego stanowiska. Je瞠li stanowisko jest wieloosobowe o kolejno軼i wyboru 這wiska w 1-ej turze decyduj kolejne ni窺ze numery startowe zawodnik闚, w 2-ej turze wy窺ze numery, w 3-ej turze o kolejno軼i wyboru 這wiska decyduje losowanie w obecno軼i s璠ziego kontrolnego. Wybrane przez zawodnika 這wisko jest miejscem rozpocz璚ia zawod闚. Wszyscy zawodnicy maj prawo 這wienia na ca造m stanowisku zachowuj帷
regulaminowe odleg這軼i. W wypadku kiedy zawodnik opu軼i swoje 這wisko tylko w celu
przedstawienia do miary z這wionej ryby, dalej pozostaje ono jego 這wiskiem i nikt nie mo瞠 go zaj望.
2.1.13. Zawodnikowi w czasie trwania zawod闚 nie wolno korzysta z pomocy innych os鏏, za wyj徠kiem przypadk闚 losowych.
2.1.14. Organizator Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski musi zapewni jednego s璠ziego na dw鏂h zawodnik闚. S璠ziowie musza by jednakowo (oddzielnie w ka盥ym sektorze) oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznakowane przez organizatora) przymiary.
2.1.15. Organizator ustala jednakowo dla wszystkich tur zawod闚 zasady wsp馧pracy zawodnik – s璠zia.
- s璠ziemu nie wolno wchodzi do wody w czasie trwania tury zawod闚.
- s璠zia pozostaje na tym samym brzegu, uzgodnionym z zawodnikiem przed rozpocz璚iem
這wienia,
- s璠ziemu wolno wchodzi do wody i brodzi wy陰cznie wzd逝 linii brzegowej,
- za zgod zawodnik闚 ze stanowiska s璠zia na pro軸 zawodnika mo瞠 przej嗆 na drug stron rzeki nie p騧niej ni na 30 min. przed rozpocz璚iem tury zawod闚.
2.1.16. Zawodnik zobowi您any jest do podbierania ka盥ej ryby podbierakiem i podawania jej s璠ziemu w podbieraku. S璠zia wyjmuje ryb, mierzy j, po czym natychmiast wypuszcza. Czas z這wienia ryby, d逝go嗆 i gatunek zostaje odnotowany w karcie startowej i potwierdzony podpisem zawodnika i s璠ziego.
2.2. RYBY ΜWIONE W ZAWODACH
2.2.1. Na wodach zaliczanych do w鏚 krainy pstr庵a i lipienia 這wi si wy陰cznie ryby 這sosiowate i lipienia.
2.2.2. Obowi您uje nast瘼uj帷a punktacja:
- za ka盥 zaliczon do punktacji ryb 100 pkt.
- za ka盥y centymetr d逝go軼i zaliczonej ryby 20 pkt.
Obowi您uje zasada zaokr庵lania wymiaru ryb w g鏎 do najbli窺zego pe軟ego centymetra.
Zaokr庵lanie w g鏎 nie dotyczy ustalonych minimalnych wymiar闚 ryb zaliczanych do punktacji. O gatunkach ryb dopuszczonych do po這wu decyduje organizator. Nie obowi您uj limity ilo軼iowe ryb zaliczanych do po這wu.
2.2.3. W przypadku zawinionego przez s璠ziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja s璠ziowska przyjmuje nast瘼uj帷y tryb post瘼owania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela si jej d逝go嗆 odpowiadaj帷 鈔edniej arytmetycznej d逝go軼i ryb tego gatunku z這wionych przez zawodnika w danej turze. Je郵i zawodnik nie z這wi innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela si 鈔edni d逝go嗆 ryby tego gatunku obliczon z wynik闚 pozosta造ch zawodnik闚 ze stanowiska, a w dalszej kolejno軼i z sektora lub danej tury zawod闚. Je瞠li nikt nie z這wi innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela si d逝go嗆 ryby tego gatunku, kt鏎y okre郵i organizator jako minimalny.
2.2.4. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
w turze zawod闚:
- wcze郾iejsze rozpocz璚ie zawod闚 lub kontynuowanie 這wienia po ich zako鎍zeniu (wyj徠ek stanowi holowanie ryby zapi皻ej przed zako鎍zeniem tury zawod闚, rozdzia punkt cz. II. 5.9.)
- 這wienie w innym ni wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego stanowiska,
- przedstawienie s璠ziemu ryby wyholowanej po przej軼iu podczas holu na s御iednie stanowisko,
- u篡wanie sprz皻u i przyn皻 niezgodnych z przepisami,
- nieprzestrzeganie regulaminu zawod闚 i ustale podj皻ych w czasie odprawy technicznej.
w ca造ch zawodach:
- za nie sportowe i nieetyczne zachowanie si zawodnika w stosunku do organizatora, s璠ziego czy innych zawodnik闚 (po jednorazowym zwr鏂eniu uwagi przez s璠ziego),
- stawienie si na zawody w niepe軟ej dyspozycji psychofizycznej lub u篡wanie 鈔odk闚
zmniejszaj帷ych t dyspozycje w czasie trwania zawod闚,
3. ZAWODY NA WODZIE STOJ。EJ
3.1. Ni瞠j podane wymagania stanowi uzupe軟ienie punkt闚 3.1. do 3.21. regulaminu dyscypliny muchowej wynikaj帷e ze specyfiki 這wiska.
3.2. Zawody mog by rozgrywane z brzegu lub z 堯dek.
W zawodach z brzegu w obr瑿ie sektora wyznacza si jednoosobowe stanowiska o d逝go軼i co najmniej 50m, oddzielone stref neutraln co najmniej 10m.
W zawodach z 這dzi wyznacza si teren zawod闚 obejmuj帷y ca造 zbiornik wodny lub jego cz窷 wyra幡ie oznakowan przy pomocy boi i znak闚 terenowych.
υwisko mo瞠 obejmowa jeden sektor lub wi璚ej nie wyodr瑿nionych sektor闚.
3.3. Podczas zawod闚 rozgrywanych z brzegu brodzenie dopuszcza si wy陰cznie za zgod
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia informuje organizator w komunikacie nr 1.
Je瞠li organizator nie zezwoli jednoznacznie na stosowanie „spodniobut闚” i brodzenia do ich wysoko軼i, to brodzenie nale篡 rozumie „w butach biodr闚kach - woderach”. Brodzi wolno wy陰cznie do wysoko軼i posiadanego obuwia.
3.4. Organizator zawod闚 jest zobowi您any do zapewnienia 這dzi odpowiedniej wielko軼i
spe軟iaj帷ych wymagania bezpiecze雟twa i wyposa瞠nia. υdzie musz pomie軼i trzy osoby i umo磧iwi 這wienie dw鏔 zawodnikom. Stosownie do sposobu 這wienia 這dzie musz by
wyposa穎ne w kotwice rufow i dziobow lub jednakowe dryfkotwy. υdzie mog by motorowe lub wios這we, jednak do 這wienia w dryfie zaleca si u篡cie 這dzi motorowych. υdzie u篡wane do 這wienia w dryfie mog by wyposa穎ne w 豉wki mocowane na burtach.
3.5. υdzie powinny wyp造n望 co najmniej 10 minut przed rozpocz璚iem tury, by da czas
zawodnikom na dotarcie do miejsca w kt鏎ym zamierzaj rozpocz望 zawody.
3.6. Minimalna odleg這嗆 pomi璠zy 堯dkami w kt鏎ych 這wi zawodnicy nie mo瞠 by mniejsza ni 50m.
3.7. Po堯w z 這dzi dryfuj帷ej mo瞠 si odbywa w obr瑿ie kwadrantu znajduj帷ego si z przodu w stosunku do osi d逝giej 這dzi, po stronie odpowiadaj帷ej pozycji zawodnika na 這dzi. Po堯w z 這dzi zakotwiczonej mo瞠 odbywa si w obr瑿ie po這wy pola otaczaj帷ego 堯d, oddzielonego kr鏒k osi 這dzi.
3.8. W ka盥ej turze obowi您uje nowe losowanie obsad 堯dek w sektorze. Zaleca si, aby obsada 堯dek wynosi豉 nie wi璚ej ni dw鏂h zawodnik闚 i s璠zia. Zobowi您ani s oni do wsp馧pracy. W przypadku braku innych ustale organizatora, nale篡 stosowa nast瘼uj帷e zalecenia:
- zawodnicy dysponuj 這dzi na zmian po這w czasu trwania tury zawod闚,
- dysponowanie (decydowanie o wyborze miejsca po這wu, kierunku ewentualnego dryfowania, pozycji zawodnik闚 na 這dzi, o przemieszczaniu 這dzi) rozpoczyna zawodnik z ni窺zym numerem startowym.
3.9. Spos鏏 這wienia z jednostek p造waj帷ych okre郵a organizator.
Stosuje si 這wienie z jednostek zakotwiczonych lub dryfuj帷ych.
3.10. Podczas zawod闚 z 堯dek obowi您uj nast瘼uj帷e sygna造:
- pierwszy sygna - podawany jest na minimum 30 minut przed rozpocz璚iem tury zawod闚 i
oznacza zezwolenie na zaj璚ie i przygotowanie 堯dek oraz sprz皻u do 這wienia,
- drugi sygna - podany jest na minimum 10 minut przed rozpocz璚iem tury zawod闚 i oznacza wyj軼ie 這dzi z przystani ,
- trzeci sygna - oznacza rozpocz璚ie tury zawod闚,
- czwarty sygna - oznacza zako鎍zenie tury zawod闚.
3.11. Ka盥y z zawodnik闚 musi posiada podbierak. W czasie po這wu z 這dzi tylko jedna w璠ka mo瞠 by zmontowana, pozosta貫 musz by roz這穎ne, ko這wrotki nie przymocowane, linki nie przeci庵ni皻e przez przelotki. Zawodnikom nie wolno 這wi podczas przemieszczania si 這dzi na nowe stanowisko a tak瞠 przed zako鎍zeniem kotwiczenia. W czasie 這wienia obowi您uje pozycja siedz帷a. W czasie podbierania ryb z 這dzi zawodnik mo瞠 sta.
Zabrania si udzielania pomocy:
- w podbieraniu z這wionej ryby,
- w holowaniu ryby przez wios這wanie.
Wyj徠ek od powy窺zej regu造 stanowi przypadek z這wienia dubletu - zawodnik (na w豉sne ryzyko) ma prawo poprosi s璠ziego o podebranie jednej ryby.