Regulaminy Zawod闚 cz.2.


III. 4. REGULAMIN ZAWOD紟 W W犵KARSTWIE PODLODOWYM
1. TEREN ZAWOD紟
1.1. Zawody mog odbywa si na akwenach, kt鏎ych warstwa lodu wynosi minimum 15 cm grubo軼i.
1.2. Sektory w璠karskie powinny by r闚nowarto軼iowe pod wzgl璠em g喚boko軼i. D逝go嗆
ka盥ego sektora wzd逝 linii brzegowej powinna wynosi minimum 10 metr闚 na jednego
zawodnika. Wymiary sektor闚 ustala si tak, aby na ka盥ego zawodnika przypada這 nie mniej ni 400 m2. Minimalna g喚boko嗆 這wiska, nie mniejsza ni 1,50 metra.
1.3. Miejsce usytuowania sektor闚 jest okre郵one przez organizatora zawod闚, z uwzgl璠nieniem w豉軼iwo軼i akwenu.
1.4. Sektory s oznaczane tabliczkami z literami A,B,C itd., a granice chor庵iewkami, szeroko嗆 pasa neutralnego mi璠zy sektorami nie mniejsza ni 5 metr闚.
1.5. Sektor zawod闚 musi by ze wszystkich stron oddzielony od widz闚 pasem neutralnym o szeroko軼i nie mniejszej ni 10 metr闚.
2. SPRZ邛, PRZYN邛Y, ZAN邛Y STOSOWANE W ZAWODACH
2.1 Zawodnik 這wi jedn w璠k o d逝go軼i minimum 30 cm, trzyman w r瘯u, wyposa穎n tylko w
jedn mormyszk.
- Za w璠k podlodow uwa瘸 si: w璠k wykonan z dowolnego materia逝 o 陰cznej d逝go軼i nie
mniej ni 30 cm)
- D逝go嗆 mormyszki bez haczyka nie wi瘯sza ni 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany. Kolor
i kszta速 mormyszki dowolny.
- Zawodnik mo瞠 mie przy sobie nieograniczon ilo嗆 w璠ek zapasowych.
- Sygnalizator bra (kiwok) jest wliczany do d逝go軼i w璠ki.
- Zawodnik w czasie zawod闚 u篡wa wiert豉 r璚znego do lodu.
Zabrania si:
- doczepiania jakichkolwiek materia堯w do stosowanego zestawu i dodatkowego obci捫enia,
- stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania zawod闚,
- u篡wanie 鈔odk闚 陰czno軼i (np. telefon闚, radiotelefon闚 itp.) w czasie trwania tur zawod闚,
- u篡wania przyn皻 p璚zkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- stosowania mechanicznych wierte.
2.2 W czasie zawod闚 dozwolone jest stosowanie dowolnych przyn皻 i zan皻, opr鏂z 篡wych,
martwych i sztucznych rybek oraz ich cz窷ci, jak r闚nie ikry ryb i jaj mr闚ek. Zan皻 mo積a
u篡wa bez wykorzystania zan皻nik闚 stacjonarnych. Limit dla jednej tury u篡wanych zan皻 i
przyn皻 wynosi maksymalnie do 5 litr闚 zan皻y. Zan皻a przy pomiarze obj皻o軼i musi by
nawil穎na i przesiana, gotowa do u篡cia wraz z ziemi, glin, 篤irem, piaskiem, ziarnami, itp.
i innymi dodatkami, kt鏎e nie stanowi zagro瞠nia dla fauny i 鈔odowiska wodnego. Zan皻a
nie mo瞠 by ubita w pojemniku. Przyn皻y musza by przedstawione do kontroli w pude趾ach
okr庵造ch z fabrycznym oznaczeniem pojemno軼i zgodnie z przepisami „FIPSed” . Jokers i
ochotka ( 1 litr) mog by przedstawione do kontroli w dw鏂h pude趾ach (np. ¼ ochotki w
pude趾u 0,25 l i ¾ jokers w pude趾u 0,75 l). Pude趾a musz by zamkni皻e bez u篡cia
dodatkowych element闚 podtrzymuj帷ych zamkni璚ie oraz 0,5 litra innych robak闚. Ka盥a
inna przyn皻a musi by trzymana w pude趾ach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma
prezentacji przyn皻y podczas kontroli b璠zie sankcjonowana trzema punktami karnymi w
klasyfikacji sektorowej.
Kontrolne sprawdzenie ilo軼i przygotowanej zan皻y i przyn皻y przeprowadza upowa積iona komisja
techniczna nie p騧niej ni na 20 minut przed pierwszym sygna貫m zawod闚 w miejscach
ustalonych w czasie odprawy technicznej. Po kontroli przyn皻y i zan皻y kontrolowani
zawodnicy musz przej嗆 do pasa neutralnego.
Stwierdzone w czasie kontroli nadwy磬i zan皻 i przyn皻 zostaj zabrane przez Komisj Techniczn Organizator mo瞠 zmniejszy limit u篡wanych zan皻 i przyn皻 informuj帷o tym w Komunikacie
Nr1.
2.3 Otwory w lodzie wolno wykonywa wy陰cznie 鈍idrem r璚znym o maksymalnej 鈔ednicy do
20cm. Dopuszcza si stosowanie haka do „l康owania” ryb wy陰cznie w przypadku ryb
przewidzianych do zabrania. 安ider na stanowisku musi znajdowa si w pozycji pionowej no瞠m
w d馧 ( wkr璚ony w l鏚 ).
2.4 Ka盥y zawodnik i s璠zia musi by wyposa穎ny w zabezpieczenia antypo郵izgowe.
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWOD紟
3.1. Zawody mog by rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i dru篡nowej bez podzia逝 na
kategorie.
3.2. Dopuszcza si rozgrywanie dw鏂h tur zawod闚 jednego dnia ( w zwodach z cyklu GPx Polski
decyzj w powy窺zej sprawie podejmuje Prezydium GKS).
3.3. Zawody trzyturowe, dwuturowe, jedno i wielosektorowe mog by rozgrywane na tym samym
這wisku lub na r騜nych 這wiskach. W zawodach wieloturowych stosuje si ponowne losowanie na
ka盥 z tur.
3.4. Organizator zawod闚 zapewnia ka盥emu zawodnikowi po dwie chor庵iewki do oznaczania otworu
w lodzie (otworem nazywamy odwiert na wylot w lodzie), z numerami odpowiadaj帷ymi numerom
na identyfikatorach zawodnikach. Wymiary chor庵iewek s dowolne, musz by widoczne dla
innych zawodnik闚 i s璠zi闚.
3.5. Podczas odprawy technicznej odbywa si komputerowe lub r璚zne losowanie sektor闚 dla
zawodnik闚 na poszczeg鏊ne tury zawod闚 oraz numer闚 dru篡n i numer闚 zawodnik闚
indywidualnych, pod kt鏎ymi w czasie tur b璠 wyst瘼owali.
Przyk豉d: w zawodach uczestniczy 12 dru篡n oraz 7 zawodnik闚 indywidualnych, ka盥a dru篡na
otrzymuje jeden wsp鏊ny numer a zawodnicy indywidualni kolejne dalsze numery tj. od 13 do 19.
3.6. W ka盥ym sektorze musi znajdowa si po jednym zawodniku z ka盥ej dru篡ny.
3.7. Czas trwania jednej tury zawod闚 wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur jednego dnia
czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza si skr鏂enie czasu trwania tury zawod闚 z
przyczyn losowych, lub wobec wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, aby tura
by豉 uznana za rozegran, nie mo瞠 trwa kr鏂ej ni 1,5 godziny.
3.8. Przed pierwszym sygna貫m (w czasie ustalonym podczas odprawy technicznej) zawodnicy
odnotowuj swoj obecno嗆 u s璠ziego sektorowego.
3.9. Obowi您uj nast瘼uj帷e sygna造:
- pierwszy sygna - na 5 minut przed rozpocz璚iem zawod闚, po kt鏎ym zawodnicy wchodz do
swojego sektora i zajmuj stanowiska wybrane przez nich do wiercenia otwor闚 i zaznaczaj je
chor庵iewk. W czasie wej軼ia zawodnik闚 do sektora no瞠 wiert豉 musz znajdowa si w
pokrowcu. Pokrowiec jest zdejmowany z no瘸 wiert豉 przed samym u篡ciem. W sektorze
zawodnicy rozmieszczaj si w odleg這軼i, co najmniej 5 metr闚 jeden od drugiego. W przypadku
sporu, przy umieszczeniu chor庵iewek zawodnik闚 w odleg這軼i mniejszej ni 5 metr闚, sp鏎 jest
rozstrzygany przez s璠ziego, w tym poprzez losowanie;
- drugi sygna - oznacza rozpocz璚ie 這wienia. Zawodnicy mog swobodnie przemieszcza si w
swoich sektorach i wierci nieograniczon liczb otwor闚. Stanowisko jest uwa瘸ne za zaj皻e po
rozpocz璚iu wiercenia otworu oznaczonego chor庵iewk. Za rozpocz璚ie wiercenia jest uwa瘸ne
ustawienie wiert豉 na lodzie. υwienie jest dozwolone nie bli瞠j ni 5 metr闚 od oznaczonych
chor庵iewkami obcych otwor闚. Chor庵iewka winna znajdowa si na lodzie w odleg這軼i nie
wi瘯szej ni 30 cm od zaj皻ego otworu i by widoczna dla s璠zi闚 i innych zawodnik闚.
Zawodnikom zabrania si pozostawiania obok niezaj皻ych otwor闚 jakichkolwiek innych
przedmiot闚, opr鏂z wiert豉. Zabronione jest 這wienie ryb w otworze nieoznaczonym
chor庵iewk. Do 這wienia zalicza si ka盥e wykorzystanie otworu, w tym wiercenie otworu i
n璚enie;
-.trzeci sygna – oznacza, 瞠 do zako鎍zenia zawod闚 pozosta這 5 minut.
- czwarty sygna – oznacza zako鎍zenie zawod闚.                                                                             Po czwartym sygnale nie zalicza 瘸dnej ryby wyj皻ej z wody.
3.10. Wszystkie czynno軼i powinny by wykonywane przez zawodnika spokojnie
i ze szczeg鏊n rozwag nie przeszkadzaj帷 innym zawodnikom.
3.11. Zawodnik po pierwszym sygnale nie mo瞠 korzysta z pomocy innych os鏏, z wyj徠kiem
przypadk闚 losowych.
3.12. Po pierwszym sygnale zabrania si donoszenia zawodnikom sprz皻u, zan皻 i przyn皻. Za zgod
s璠ziego mo磧iwa jest wymiana wiert豉 w razie jego uszkodzenia. Dost瘼 do strefy neutralnej
maj wy陰cznie s璠ziowie, trenerzy ekip oraz osoby upowa積ione przez S璠ziego G堯wnego.
Trenerzy oraz osoby upowa積ione do poruszania si w strefie neutralnej nie mog przeszkadza
s璠ziom w wykonywaniu ich obowi您k闚, ani bezpodstawnie podwa瘸 ich decyzji. W
przypadku nie stosowania si do polece s璠ziego osoby te otrzymuj ostrze瞠nie. Powt鏎ne
naruszenie przepis闚 skutkuje usuni璚ie ze strefy neutralnej.
S璠zia sektorowy i s璠ziowie kontrolni w czasie trwania tury zawod闚 przebywaj
wewn徠rz swojego sektora w takim miejscu, aby nie przeszkadzali zawodnikom ( max 3
s璠zi闚 kontrolnych w sektorze).
3.13. Po zako鎍zeniu zawod闚 zawodnik pozostaje przy swoim otworze, a do momentu przybycia
s璠ziego, przekazuje ryby s璠ziemu i jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy wa瞠niu ryb. Po
podpisaniu karty startowej nie s przyjmowane 瘸dne odwo豉nia lub protesty dotycz帷e
wagi i jako軼i z這wionych ryb.                                                                                                            4. SANKCJE KARNE STOSOWANE WOBEC ZAWODNIK紟
4.1. Upomnienie (鄴速a kartka) za:
- 這wienie ryb w otworze nie oznaczonym chor庵iewk,
- pozostawienie wiert豉 nie wkr璚onego w l鏚,
- pozostawienie obok wolnych otwor闚 dodatkowego sprz皻u,
- pozostawienie w璠ki na lodzie,
- przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryby niewymiarowej,
- opuszczenie sektora bez wa積ej przyczyny i bez zgody s璠ziego.
- nieprzestrzeganie regulaminu zawod闚 i ustale podj皻ych w czasie odprawy technicznej.
- nie sportowe i nieetyczne zachowanie si zawodnika w stosunku do organizatora, s璠ziego lub
innych os鏏.
4.2 Dyskwalifikacja (czerwona kartka) za :
- przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryby z這wionej przed lub po turze zawod闚 lub w innym
czasie i miejscu ni tura zawod闚, oraz ryb b璠帷ych pod ochron
- stawienie si na zawody w niepe軟ej dyspozycji psychofizycznej lub u篡wanie 鈔odk闚
zmniejszaj帷ych t dyspozycj w czasie trwania zawod闚,
- u篡wanie sprz皻u niezgodnego z przepisami,
- wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawod闚 z wi瘯szej ilo軼i zan皻, przyn皻 ni
dopuszcza regulamin zawod闚,
- 這wienie ryb w innym ni wylosowanym sektorze,
- u篡wania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania zawod闚 ,
- u篡wania 鈔odk闚 陰czno軼i w czasie trwania tur zawod闚,
- u篡wanie 篡wej lub martwej ryby, jako przyn皻y,
- powt鏎ne naruszenie przepis闚 po upomnieniu za wykroczenia wed逝g pkt.. 4.1.                          4.3 Otrzymanie 鄴速ej kartki jest odnotowywane w karcie zawodnika i wynikach zawod闚.
Obowi您uje w ca造m cyklu zawod闚 w danym sezonie startowym. Otrzymanie drugiej
鄴速ej kartki powoduje automatycznie otrzymanie czerwonej kartki i wykluczenie (
dyskwalifikacj) w zawodach w kt鏎ych zawodnik otrzyma drug 鄴速a kartk. Otrzymanie
czerwonej kartki powoduje wykluczenie ( dyskwalifikacj ) zawodnika z zawod闚 w
kt鏎ych otrzyma czerwon kartk.
W nast瘼nym cyklu zawod闚 w nast瘼nym sezonie zawodnicy ukarani startuj z czystym
kontem.
5. RYBY ΜWIONE W ZAWODACH
5.1 W czasie zawod闚 這wi si ryby, na kt鏎e w dniu zawod闚 nie ma okresu ochronnego i z
zachowaniem wymiar闚 ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
5.2 Nie obowi您uj limity ilo軼iowe i wagowe 這wionych ryb.
5.3 Ryby po z這wieniu powinny zosta zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach
dostarczonych przez organizatora.
5.4 Ryby z這wione w zawodach zabezpiecza organizator.
6. PUNKTACJA
6.1 Zawodnik otrzymuje jeden punkt za ka盥y gram z這wionych ryb.
6.2 Za przed這瞠nie komisji s璠ziowskiej ryb zbrudzonych, oblodzonych lub trzymanych w wodzie, tytu貫m kary odlicza si zawodnikowi 50% punkt闚 wagowych z ilo軼i punkt闚 uzyskanych.

                                                                                                                                                           
III.5 REGULAMIN ZAWOD紟 W W犵KARSTWIE MORSKIM
I. PRZEPISY OG粌NE.
1. RODZAJE ZAWOD紟.

1.1.W璠karstwo morskie zorganizowane w Mi璠zynarodowej Federacji Morskiego W璠karstwa
Sportowego (FIPS-M) sk豉da si z wielu dyscyplin zblokowanych w czterech grupach:
a. 這wienie brzegowe,
b. 這wienie z 這dzi,
c. 這wienie oceaniczne,
d. zawody rzutowe.
1.2. Poni窺zy regulamin dotyczy najcz窷ciej uprawianych na Ba速yku dyscyplin:
a. 這wienie brzegowe z pla篡 (surf casting),
b. 這wienie z dryfuj帷ej 這dzi (jednostki p造waj帷ej) na przyn皻y sztuczne,
c. 這wienie z dryfuj帷ej 這dzi (jednostki p造waj帷ej ) na przyn皻y naturalne,
d. morskie spinningowanie z ma造ch 這dzi .
1.3. Zawody mog by rozgrywane na szczeblu ko豉, klubu, okr璕u, kraju i mie charakter
zawod闚:
a. mistrzowskich,
b. z cyklu Grand Prix,
c. eliminacyjnych,
d. towarzyskich.
1.4. Zawody mog by rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, dru篡nowej b康 w obydwu
r闚nolegle, zgodnie z komunikatem wydanym przez organizatora.
1.5. Mistrzostwa Polski powinny by rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej jak i dru篡nowej.
2. UDZIA W ZAWODACH W DYSCYPLINACH MORSKICH.
2.1. We wszystkich zawodach organizowanych przez jednostki organizacyjnej PZW o
Mistrzostwo Polski i z cyklu Grand Prix Polski mog uczestniczy cz這nkowie PZW posiadaj帷y
licencj sportowca i wa積e badania lekarskie. Powy窺ze nie dotyczy zawod闚 eliminacyjnych,
towarzyskich i mi璠zynarodowych (zawodnicy zagraniczni).
2.2. Uczestnik zawod闚 w dyscyplinach morskich musi mie sko鎍zone 18 lat i posiada
zezwolenie w豉軼iwego urz璠u na prowadzenie amatorskiego po這wu ryb w morzu oraz inne
dokumenty wynikaj帷e z aktualnych przepis闚.
2.3. W Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie prawo startu ma wg kolejno軼i:
a. aktualny indywidualny i dru篡nowy Mistrz Polski,
b. po dwie (3 osobowe) dru篡ny zg這szone przez okr璕i PZW (okr璕owe lub
klubowe), zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok ubieg造 na miejscach 1-
50, maj oni prawo stworzy kolejn dru篡n okr璕u / klubu/ je郵i wszyscy jej
cz這nkowie wype軟iaj powy窺zy warunek, w innym przypadku mog startowa
tylko w klasyfikacji indywidualnej,
d. pozostali zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok ubieg造 zg這szeni
przez okr璕i lub kluby PZW,
e. pozostali zawodnicy zg這szeni przez okr璕i lub kluby PZW.
2.4. W zawodach z cyklu Grand Prix Polski w danej dyscyplinie prawo startu ma
maksymalnie 100 zawodnik闚 zg這szonych przez macierzyste okr璕i lub kluby PZW wg
kolejno軼i:
a. sklasyfikowani w GP Polski za rok ubieg造 na miejscach 1-50,
b. sklasyfikowani w ostatnich MP Polski na miejscach 1-50,
c. pozostali , sklasyfikowani w GP Polski za rok ubieg造,
d. pozostali zg這szeni.
2.5. Zasady startu w zawodach w dyscyplinach morskich na szczeblu okr璕u, klubu, ko豉
okre郵aj organy powo豉ne na danym szczeblu do realizacji sportu w dyscyplinach morskich.
2.6. Je郵i do zawod闚 dopuszcza si udzia kilku dru篡n z jednego okr璕u, klubu, ko豉 to
zg豉szaj帷y zobowi您any jest przed odpraw techniczn do jednoznacznego imiennego okre郵enia sk豉du ka盥ej dru篡ny.
3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH .
3.1. Za udzia w zawodach wszystkich szczebli pobiera si op豉ty startowe.
3.2. Op豉ty startowe oraz pozosta貫 koszty uczestnictwa mog by pokrywane przez jednostki
PZW zg豉szaj帷e i deleguj帷e zawodnik闚 do zawod闚 wg w豉snych regulacji i mo磧iwo軼i
finansowych.
4. TYTUΧ I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.
4.1. W zawodach mistrzowskich oraz z cyklu Grand Prix nagradza si zdobywc闚 miejsc 1-6
wyr騜nieniami honorowymi, kt鏎ymi s: medale, puchary i dyplomy. Zwyci瞛cy zawod闚
mistrzowskich wszystkich szczebli otrzymuj tytu mistrza danego szczebla, zdobywcy miejsca
drugiego i trzeciego odpowiednio tytu I i II wicemistrza. Zdobywcy miejsc 1-3 nagradzani s
medalami odpowiednio: z這tym, srebrnym, br您owym
4.2. We wszystkich zawodach sponsorzy mog fundowa nagrody rzeczowe.
4.3. Zdobywcy miejsc 1-6 w rocznej klasyfikacji Grand Prix Polski otrzymuj pami徠kowe
puchary, a pierwszych dziesi璚iu otrzymuje okoliczno軼iowe dyplomy.
5. OG粌NE ZASADY ORGANIZACJI ZAWOD紟 W DYSCYPLINACH MORSKICH.
5.1. Terenem zawod闚 jest morze ( wody Polskiego Obszaru Morskiego oraz morze otwarte), w
kt鏎ych 這wi si z brzegu lub jednostek p造waj帷ych (這dzi, kutra) dopuszczonych do p造wania z
w璠karzami na otwartym morzu.
5.2. Obr瑿y ochronne oraz tarliska s wy陰czone z terenu zawod闚.
5.3. Organizatorem zawod闚 na danym szczeblu jest zarz康 jednostki PZW tego szczebla.
Zawody rangi Mistrzostw Polski oraz z cyklu Grand Prix Polski organizuje na zlecenie Zarz康u
G堯wnego odpowiedni okr璕 PZW.
5.4. Organizacja zawod闚 powinna mie uroczysty charakter. W zawodach og鏊nopolskich
nale篡 wyeksponowa flag pa雟twow oraz PZW a w zawodach mi璠zynarodowych dodatkowo
flagi narodowe uczestnik闚 zagranicznych. Mistrzostwa Polski oraz zawody mi璠zynarodowe
wymagaj ceremonii wci庵ni璚ia i opuszczenia flagi pa雟twowej oraz odegrania hymnu
pa雟twowego.
5.5. Uczestnicy zawod闚 s zobowi您ani do uczestniczenia w uroczysto軼i otwarcia i
zako鎍zenia zawod闚.
5.6. W zawodach przyjmuje si zasad wyznaczania sektor闚 i stanowisk rosn帷o od lewej do
prawej strony patrz帷 z brzegu na lustro wody, na 這dzi od stanowiska na lewo od dziobu poprzez ruf do stanowiska na prawo od dziobu. Numeracja sektor闚 literowa (A,B,C,D…) a stanowisk w sektorach cyfrowa (1,2,3…). Losowanie sektor闚 powinno odbywa si w czasie odprawy technicznej w dniu poprzedzaj帷ym 這wienie, a stanowisk przed rozpocz璚iem tury zawod闚.
5.7. Ilo嗆 startuj帷ych w poszczeg鏊nych sektorach powinna by por闚nywalna (z dok豉dno軼i
do 1 zawodnika), w wyj徠kowych sytuacjach dopuszcza si tworzenie podsektor闚.
5.8. Og鏊n zasad przydzielania sektor闚, jednostek p造waj帷ych, stanowisk dla poszczeg鏊nych
dru篡n i zawodnik闚 jest losowanie (o ile zasady rozgrywania konkretnych zawod闚 nie stanowi inaczej) przeprowadzone komputerowo b康 osobi軼ie przez zawodnika lub jego przedstawiciela. W zawodach dru篡nowych zawodnicy z jednej dru篡ny powinni startowa w r騜nych sektorach.
5.9. Je郵i zawodnik dowiedzie, 瞠 jego stanowisko jest szczeg鏊nie upo郵edzone np. niemo積o嗆
wykonywania rzut闚, sieci rybackie, zakotwiczone 這dzie, na 這dzi wysoki pok豉d w cz窷ci
dziobowej, rufowej z niskim relingiem w trudnych warunkach (mocne falowanie, l鏚) itp. mo瞠
nast徙i wymiana stanowiska na zapasowe. Decyzj w tej sprawie podejmuje s璠zia g堯wny
zawod闚.
5.10. Mierzenie, wa瞠nie ryb w tym samym sektorze (podsektorze) odbywa si t sam miar,
wag a we wszystkich sektorach, podsektorach miarami, wagami tego samego typu, rodzaju.
5.11. W przypadku nag貫go za豉mania si pogody lub innych obiektywnych trudno軼i czas trwania
tury mo瞠 zosta skr鏂ony. Tura jest zaliczona je郵i trwa豉 co najmniej po這w planowanego czasu. Zawody wieloturowe uwa瘸 si za rozegrane je郵i zaliczono cho熲y jedn tur.
5.12. Ka盥y zawodnik musi zna aktualne wymiary i okresy ochronne ryb wyst瘼uj帷ych w
這wisku i powinien posiada przyrz康 do uwalniania ryb z hak闚 oraz do mierzenie, zabijania i
przechowywania ryb i mo瞠 u篡wa sprz皻u do l康owania ryb (os瘯a, podbierak). Organizator jest zobowi您any umo磧iwi zawodnikom por闚nanie swoich przymiar闚 z przymiarami
s璠ziowskimi.
5.13. Nakazane jest 這wienie za pomoc w璠ziska i ko這wrotka, multiplikatora. Przyn皻
umieszcza si w 這wisku wy陰cznie za pomoc w璠ziska.
5.14. Stosowane przez zawodnik闚 篡趾i, plecionki musz by odpowiedniej wytrzyma這軼i ,
zapewniaj帷ej bezpiecze雟two w czasie rzut闚, w璠kowania i holowania ryb.
5.15. Dopuszcza si posiadanie zapasowego w璠ziska, lecz nieuzbrojonego w przyn皻y z ostrzami i przetrzymywanego w spos鏏 absolutnie nie przeszkadzaj帷y innym zawodnikom.
5.16. Sprz皻 w璠karski nale篡 u篡wa tak by nie zagra瘸 bezpiecze雟twu innym uczestnikom
zawod闚 i osobom postronnym.
5.17. Zabrania si u篡wania jako przyn皻y organizm闚 obj皻ych (w czasie trwania zawod闚)
ochron gatunkow oraz ikry.
5.18. Zabrania si stosowania w trakcie zawod闚 preparat闚 i atraktor闚 n璚帷ych ryby.
5.19. W czasie w璠kowania (w tym zak豉dania przyn皻), zarzucania i holu zabroniona jest pomoc
os鏏 trzecich za przy l康owaniu ryby mo積a skorzysta z pomocy innego zawodnika b康
cz這nka za這gi jednostki p造waj帷ej. Udzielanie pomocy mo瞠 si odby wy陰cznie na wyra幡
pro軸 zawodnika i na jego ryzyko. Holowanie i l康owanie ryb ma pierwsze雟two i inni uczestnicy
zawod闚 powinni holuj帷emu ryb zrobi miejsce i nie przeszkadza .
5.20. Zakazane jest u篡wanie w czasie rzutu, w璠kowania, holowania innej energii ni si豉 mi窷ni
zawodnika.
5.21. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu s璠ziego
wzgl璠nie zawodnika z s御iedniego stanowiska.
5.22. Przy wszelkich przerwach w 這wieniu zestawy musz by wyj皻e z wody i tak zabezpieczone
aby nie stanowi造 zagro瞠nia dla innych uczestnik闚 zawod闚.
5.23. Zawodnik w trakcie w璠kowania mo瞠 zg豉sza uwagi do obs逝gi zawod闚 oraz os鏏
trzecich wy陰cznie za po鈔ednictwem s璠ziego.
6. RYBY ΜWIONE W ZAWODACH.
6.1. Przyjmuje si nast瘼uj帷 definicj pomiaru d逝go軼i ryby:
„za d逝go嗆 ryby uwa瘸 si najd逝窺z odleg這嗆 pomi璠zy pocz徠kiem pyszczka (g這wy) a ko鎍em
najd逝窺zego promienia p貫twy ogonowej, ryba podczas mierzenia powinna by u這穎na na p豉skiej powierzchni tak, aby przymiar nie zgina przedniej cz窷ci pyszczka (g這wy) a p貫twa ogonowa by豉 maksymalnie rozci庵ni皻a wzd逝 osi pomiaru”.
6.2. Za ryb wymiarow uznaje si ryb o d逝go軼i r闚nej lub wi瘯szej ni okre郵ony dla niej
wymiar. Do wyniku zawodnika zalicza si ryby dopuszczone przez organizatora (wg gatunk闚 i
wymiar闚).
6.3. Do klasyfikacji zalicza si ryby zaci皻e pomi璠zy sygna豉mi rozpocz璚ia i zako鎍zenia
這wienia a wyholowane w czasie nie przekraczaj帷ym 10 minut od sygna逝 zako鎍zenia 這wienia.
W przypadku holu ryby w trakcie sygna逝 zako鎍zenia 這wienia zawodnik musi ten fakt
zasygnalizowa g這郾ym okrzykiem „ryba” jeszcze w trakcie trwania sygna逝.
6.4. Je郵i ryba jest zahaczona przez kilku w璠karzy to nale篡 ona do w璠karza kt鏎ego haczyk jest najbli瞠j pyska (do decyzji s璠ziego). Je郵i w pysku ma haczyki r騜nych w璠karzy to taka ryba jest wykluczona z punktacji.
6.5. Wszystkie ryby niewymiarowe i b璠帷e w danym czasie pod ochron nale篡 bezwzgl璠nie,
natychmiast po wy這wieniu wypu軼i do 這wiska, za ryb wymiarowych i nie b璠帷ych pod
ochron wypuszcza do 這wiska nie wolno.
6.6. Z這wion, wymiarow ryb nale篡, pod rygorem jej niezaliczenia, g這sem zg這si s璠ziemu.
6.7. Ryby wymiarowe z這wione nieprawid這wo (np. po sygnale) nie s zaliczane do wyniku
zawodnika i nale篡 je natychmiast po odhaczeniu i u鄉ierceniu zaznaczy poprzez wyra幡e
naci璚ie za g這w na grzbiecie. Niezaznaczenie ryby z這wionej nieprawid這wo skutkuje tym, 瞠
s璠zia ma obowi您ek naci望 najwi瘯sz ryb z豉pan dotychczas przez zawodnika.
6.8. Ryby dryfuj帷e po powierzchni wody (zerwane w czasie holu czy podnoszenia na pok豉d) i
podebrane nie s zaliczane do punktacji.
6.9. Wszystkie z這wione ryby przeznaczone do zabrania nale篡 natychmiast u鄉ierci. Zawodnik
odpowiada za jako嗆 i stan przechowywania z這wionych ryb.                                                        S璠zia mo瞠 w czasie w璠kowania skontrolowa wymiary ryb przetrzymywanych przez zawodnik闚
6.10. Ryby mog by przedstawione do komisji s璠ziowskiej jako patroszone (bez obcinania g堯w i manipulowania d逝go軼i). Decyzja o patroszeniu i jego zasadach nale篡 do organizatora i musi by og這szona na odprawie technicznej.
6.11. Wszystkie ryby pozostaj w gestii organizatora.
6.12. List gatunk闚 ryb po豉wianych w zawodach og鏊nopolskich dla ka盥ej dyscypliny ustala na
dany rok Komisja W璠karstwa Morskiego i powiadamia o tym fakcie wszystkich organizator闚
tych zawod闚.
7. ZASADY USTALANIA WYNIK紟 ZAWOD紟.
7.1. W zawodach morskich stosuje si punktacj d逝go軼iow. Za ka盥 ryb liczon do punktacji
zawodnik otrzymuje 10 punkt闚 oraz 1 punkt za ka盥y rozpocz皻y centymetr d逝go軼i takiej ryby.
Wi瘯sza ilo嗆 zdobytych punkt闚 decyduje o wy窺zym miejscu w sektorze. Przy r闚nej ilo軼i
punkt闚 decyduje ilo嗆 zaliczonych ryb (im mniej tym wy窺za lokata) a nast瘼nie d逝窺za ryba
(d逝窺za ryba to wy窺ze miejsce) a przy dalszej r闚no軼i ex equo.
7.2. W zawodach obowi您uje tzw. punktacja ujemna. W zawodach wieloturowych i dru篡nowych
im zawodnik (dru篡na) ma mniej punkt闚 (suma zaj皻ych miejsc sektorowych) tym wy窺ze
zajmuje miejsce (przy r闚nym wyniku w dalszej kolejno軼i decyduj punkty za ryby i kolejne
por闚nania jak w punkcie 7.1.).
7.3. W zawodach indywidualnych jednoturowych (jak i przy okre郵aniu klasyfikacji sektorowej na
podstawie wynik闚 w podsektorach) o kolejno軼i decyduje por闚nywanie wynik闚. Je瞠li
liczymy wyniki z trzech sektor闚 (podsektor闚) to mamy trzy „jedynki” . Pierwsze miejsce zajmie
„jedynka „ z najwi瘯sz ilo軼i punkt闚 za zaliczone ryby, drugie miejsce „jedynka” z mniejsz
ilo軼i punkt闚 a trzecie z najmniejsz ilo軼i punkt闚. Analogicznie miejsca 4-6 zajm „dw鎩ki”
itd.
7.4. W przypadku r騜nicy w planowanej liczbie startuj帷ych w poszczeg鏊nych sektorach, nale篡
doprowadzi do por闚nywalno軼i wynik闚. Je郵i np. jeden z sektor闚 ma pojemno嗆 16-stu
startuj帷ych a drugi 18-stu to w wi瘯szym sektorze zawodnicy zajmuj帷y miejsca 16,17,18
otrzymuj 16 tzw. punkt闚 sektorowych ze swoimi punktami za z這wione ryby. Zawodnik kt鏎y
nie z這wi ryby w turze otrzymuje 16 punkt闚 sektorowych i 0 punkt闚 za ryby. Brak zawodnika i
zawodnik zdyskwalifikowany w turze otrzymuj 1 punkt wi璚ej.
7.5. Organizator jest zobowi您any wywiesi wyniki po rozegraniu ka盥ej tury zawod闚 w
miejscu ustalonym na odprawie technicznej, za po zako鎍zeniu zawod闚 opublikowa wyniki nie
p騧niej ni 30 minut przed planowanym, oficjalnym og這szeniem wynik闚 i zako鎍zeniem
zawod闚.
7.6. Wszelkie uwagi i protesty w czasie w璠kowania nale篡 zg豉sza do s璠ziego sektorowego. Po zako鎍zeniu tury czy zawod闚 w celu sprostowania wynik闚 zawodnik (jego przedstawiciel) w czasie do 15 minut po ich wywieszeniu mo瞠 z這篡 pisemne odwo豉nie do cz這nk闚 komisji
s璠ziowskiej. Z這瞠nie odwo豉nia jest wolne od kaucji. Komisja s璠ziowska po rozpatrzeniu o
podj皻ej decyzji informuje na pi鄉ie sk豉daj帷ego odwo豉nie. Od tej decyzji w czasie 30 minut po
wp豉ceniu wadium przys逝guje prawo z這瞠nia protestu do S璠ziego G堯wnego. Decyzja przez
niego podj皻a jest ostateczna i w formie pisemnej do陰czona do protoko逝 zawod闚.
8. REGULAMIN KLASYFIKACJI GRAND PRIX POLSKI I ZASADY
POWOΧWANIA KADRY POLSKI.

8.1. Roczn Grand Prix Polski prowadzi si w klasyfikacji indywidualnej wg punktacji ujemnej.
8.2. W ka盥ej turze zawod闚 zaliczanych do Grand Prix Polski zawodnik za zaj璚ie 1-go miejsca
w sektorze otrzymuje 1 punkt a za ka盥e nast瘼ne 1 punkt wi璚ej i dalej zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 7.4.
8.3. Wykaz zawod闚 zaliczanych w danej dyscyplinie w璠karstwa morskiego do klasyfikacji
Grand Prix Polski (w tym Morskie Mistrzostwa Polski) og豉sza GKS na wniosek Komisji
W璠karstwa Morskiego przy terminarzu zawod闚 na dany rok. W przypadku gdy liczba tych
zawod闚 jest wi瘯sza od 3, to do 陰cznej klasyfikacji Grand Prix Polski zalicza si wyniki z
maksymalnie 7 najlepszych dla zawodnika tur.
8.4. Sk豉d kadry narodowej na dany rok zostaje ustalony (do 11 cz這nk闚) na podstawie wynik闚
Morskich Mistrzostw Polski i klasyfikacji Grand Prix Polski za rok poprzedni. W sk豉d kadry
Polski powo豉ni zostaj:
a. aktualny Indywidualny Mistrz Polski,
b. do 10-ciu kolejnych, najlepszych zawodnik闚 z klasyfikacji Grand Prix Polski.
9. KARY DYSCYPLINARNE.
9.1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w ca造ch zawodach z powodu stawienia si na zawody
lub doprowadzanie si w czasie ich trwania do stanu b璠帷ego zagro瞠niem dla siebie lub innych
uczestnik闚 zawod闚 (zawodnik闚, s璠zi闚, obs逝gi) poprzez u篡wanie alkoholu lub innych z
regulaminem zawod闚 sprz皻u / np. wymiary przypon闚, ilo嗆 i rodzaj hak闚, d逝go嗆 鈔odk闚
odurzaj帷ych. W przypadkach ra膨cych, zawodnika takiego nale篡 odizolowa nawet pomocy
innych uczestnik闚 zawod闚.
9.2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawod闚 za:
w odniesieniu do podpunkt闚 a-b po wcze郾iejszym zwr鏂eniu uwagi przez s璠ziego/
a. nieetyczne lub niesportowe zachowywanie si wobec innych uczestnik闚 zawod闚,
b. stosowanie innych ni dopuszczone metody po這wu /np. szarpak/
c. u篡wanie niezgodnego z regulaminem zawod闚 sprz皻u / np. wymiary przypon闚, ilo嗆
i rodzaj hak闚, d逝go嗆 w璠ziska,
d. przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub b璠帷ych pod ochron w okresie zawod闚,
e. niezaznaczenie ryb z這wionych nieprawid這wo (np. poza czasem w璠kowania),
f. nieu鄉iercenie ryby przeznaczonej do zabrania niezw這cznie po jej z這wieniu,
g. stosowanie niedozwolonych 鈔odk闚 n璚帷o zapachowych,
h. wielokrotne, zawinione spl徠anie zestaw闚 z s御iadami,
i. przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, b康 b璠帷ych pod ochron.
j. u篡wania 鈔odk闚 陰czno軼i w czasie trwania tur zawod闚,
k. nieprzestrzeganie regulaminu zawod闚 i ustale podj皻ych podczas odprawy
technicznej,
9.3. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach za:
a. powtarzaj帷e si i wyj徠kowo nieetyczne lub niesportowe zachowywanie si wobec
innych uczestnik闚 zawod闚,
b. przedstawienie do pomiar闚 ryb nie z這wionych przez siebie,
c. przedstawienie do pomiar闚 ryb manipulowanych d逝go軼iowo.
II. PRZEPISY SZCZEG茛OWE POSZCZEG粌NYCH DYSCYPLIN W犵KARSTWA
MORSKIEGO.
1. ΜWIENIE BRZEGOWE Z Pla篡 (SURF CASTING).

1.1. Teren zawod闚 podzielony jest na sektory a w nich na stanowiska o d逝go軼i minimum 25
metr闚.
1.2. Zawody s rozgrywane przy u篡ciu maksymalnie dw鏂h w璠ek d逝go軼i do 5m.
1.3. Jedyna dozwolona metoda po這wu to 這wienie gruntowe, zakazane s wszelkie sp豉wiki, kule
wodne i inne rozwi您ania umo磧iwiaj帷e dryfowanie ca貫go zestawu.
1.4. Dopuszczone s wy陰cznie przyn皻y naturalne, ich rodzaj organizator okre郵a w komunikacie
i mo瞠 zadecydowa o stosowaniu wy陰cznie przyn皻 dostarczonych przez siebie.
1.5. Przyn皻y mog by dodatkowo zabezpieczone przed spadni璚iem z haczyka (np. gumk).
1.6. W璠ka mo瞠 by uzbrojona maksymalnie w dwa przypony o z pojedynczymi haczykami o
rozwarciu nie wi瘯szym ni 20 mm.
1.7. Przypony mog by wyposa穎ne w optyczne, sztuczne elementy wabi帷e o maksymalnej
wielko軼i 15 mm.
1.8. Zarzut zestawu, 這wienie, holowanie i l康owanie ryby musi si odbywa w obr瑿ie
stanowiska bez wchodzenia do wody.
1.9. W czasie wykonywania rzutu nale篡 szczeg鏊na uwag zwr鏂i na bezpiecze雟two. Rzut
mo瞠 by wykonany tylko wtedy, gdy rzucaj帷y jest pewny (obci捫enie , przyn皻a musi by ca造
czas w zasi璕u wzroku rzucaj帷ego), 瞠 nie spowoduje zagro瞠nia dla innych os鏏.
1.10. W璠ki musz by ustawione w spos鏏 stabilny na suchym l康zie w obr瑿ie stanowiska.
1.11. Dopuszcza si u篡wanie 鈍ietlnych lub d德i瘯owych sygnalizator闚 bra a tak瞠 ma造ch
廝鏚e 鈍iat豉 ale w taki spos鏏 aby nie przeszkadza innym uczestnikom zawod闚 i nie zak堯ca
疾glugi.
1.12. Wielko嗆 i kszta速 obci捫enia musz by tak dobrane by zestaw nie by znoszony na
stanowisko po這wu s御iad闚. Zakazane jest u篡wanie koszyk闚 zan皻owych.
1.13. Zawody rozgrywane s w turach, czas w璠kowania podczas jednej tury minimum 4 godziny.
1.14. Sygna造 obowi您uj帷e w czasie tury zawod闚:
a. pierwszy - czas na przygotowanie (60 minut przed rozpocz璚iem w璠kowania
b. drugi -rozpocz璚ie w璠kowania,
c. trzeci -5 minut do zako鎍zenia w璠kowania, nakaz wyj璚ia jednego zestawu z
wody,
d. czwarty - zako鎍zenie tury zawod闚.
2. ΜWIENIE Z JEDNOSTKI DRYFUJ。EJ (PΧWAJ。EJ).
2.1. Losowanie stanowisk przeprowadza si na brzegu, przed wej軼iem na pok豉d jednostki.
2.2. D逝go嗆 stanowiska mierzona wzd逝 burty 這dzi powinna wynosi minimum 1,5 m.
2.3. Dopuszczone jest 這wienie jedn w璠k o maksymalnej d逝go軼i do 4,5 m.
2.4. W ka盥ej turze zawod闚 musi by przeprowadzona jedna zmiana stanowisk wg schematu jak
na rys. 1. Na zmian nale篡 przewidzie minimum 10 minut ( 5 przed i 5 po teoretycznej po這wie
trwania tury).
2.5. Zmian burty 這dzi w stosunku do kierunku wiatru, dryfu nale篡 przeprowadza
naprzemiennie w miar w r闚nych odst瘼ach czasu (maksymalnie 30 minut) tak by zawodnicy tyle
samo czasu 這wili ze strony nawietrznej jak i zawietrznej (odp造wu i nap造wu).
2.6. Zawodnicy 這wi帷y po stronie zawietrznej (nap造wu) winni szczeg鏊n uwag zwraca na
odpowiedni mas g堯wnego obci捫enia i spos鏏 prowadzenia przyn皻y aby zestaw nie wchodzi w
kolizj z zestawami zawodnik闚 這wi帷ych z drugiej burty kutra.
2.7. Zawody rozgrywane s w turach, czas trwania tury minimum 8 godzin, tura rozpoczyna si
wyj軼iem z portu a ko鎍zy wej軼iem do portu. Czas przeznaczony na w璠kowanie (mi璠zy drugim
pojedynczym a ostatnim potr鎩nym sygna貫m) nie mo瞠 by kr鏒szy ni 4 godziny.
2.8. Sygna造 obowi您uj帷e w czasie tury zawod闚:
a. pierwszy – czas na przygotowanie (min. 30 minut przed rozpocz璚iem w璠kowania),
b. kolejny i nast瘼ne pojedyncze - tzn. wolno 這wi (rozpocz璚ie w璠kowania po
zmianie miejsca 這dzi),
c. kolejny i nast瘼ne podw鎩ne - tzn. w璠ki z wody (zmiana miejsca postoju 這dzi),
d. ostatni potr鎩ny - zako鎍zenie 這wienia w turze zawod闚.

2.A. ΜWIENIE Z JRDNOSTKI DRYFUJ。EJ (PΧWAJ。EJ) NA PRZYN邛Y
NATURALNE.

2.A.1. Dopuszczone s wy陰cznie przyn皻y naturalne, ich rodzaj organizator okre郵a w komunikacie i mo瞠 zadecydowa o stosowaniu wy陰cznie przyn皻 dostarczonych przez siebie. 2.A.2. Przyn皻y mog dodatkowo by zabezpieczone przed spadni璚iem z haczyka (np. gumka).
2.A.3. D逝go嗆 przyponu nie mo瞠 przekracza d逝go軼i w璠ziska.
2.A.4. W璠ka mo瞠 by uzbrojona maksymalnie w dwa przyponiki o maksymalnej d逝go軼i 25 cm
z pojedynczymi haczykami rozwarciu do 20 mm.
2.A.5. Przyponiki mog by wyposa穎ne w optyczne sztuczne elementy wabi帷e o maksymalnej
wielko軼i 15 mm.
2.A.6. Wielko嗆 i kszta速 obci捫enia musz by tak dobrane by zestaw nie by znoszony na
stanowisko po這wu s御iad闚. Minimalny masa obci捫enia 250 g.
2.A.7. Zabrania si wykonywania rzut闚, umieszczanie zestaw闚 w wodzie dozwolone jest
jedynie poprzez ich opuszczanie lub wy這瞠nie.
2.B. ΜWIENIE Z JEDNOSTKI DRYFUJ。EJ (PΧWAJ。EJ) NA PRZYN邛Y
SZTUCZNE.

2.B.1. Dopuszczone s wy陰cznie przyn皻y sztuczne, zabronione jest dozbrajanie zestaw闚
przyn皻 naturaln.
2.B.2. Systemy zbrojenia w璠ki (kotwica to haczyk o nie wi璚ej ni 3 ostrzach rozstawionych na
鈔ednicy maksymalnie 35 mm, pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem o rozwarciu
tak jak i g堯wka jigowa nie wi瘯szym ni 20 mm, przyponik to bocznik mocowany do przyponu
g堯wnego b康 linki g堯wnej o d逝go軼i nie przekraczaj帷ej 15 cm do miejsca mocowania haczyka
lub g堯wki jigowej, dobiegacz to przyponik doczepiony do przyn皻y g堯wnej:

2.B.3. W czasie wykonywania rzutu za g這wy nale篡 szczeg鏊na uwag zwr鏂i na
bezpiecze雟two. Rzut mo瞠 by wykonany tylko wtedy, gdy rzucaj帷y jest pewny (obci捫enie ,
przyn皻a musi by ca造 czas w zasi璕u wzroku rzucaj帷ego), 瞠 nie spowoduje zagro瞠nia dla
innych os鏏, znajduj帷ych si na pok豉dzie.
3. SPINNINGOWANIE MORSKIE Z MAΧCH 笈EK.
3.1. Zawody przeprowadzane s w klasyfikacji dru篡nowej.
3.2. W zawodach uczestnicz za這gi 這dzi spe軟iaj帷ych warunki:
a. dopuszczenie przez administracj portu do wyj軼ia w morze,
b. maksymalna d逝go嗆 8 m,
c. maksymalna obsada do 6-ciu os鏏 (陰cznie z za這g),
3.3. Dopuszczone s wy陰cznie przyn皻y sztuczne, zabronione jest dozbrajanie zestaw闚
przyn皻 naturaln.
3.4. Systemy zbrojenia w璠ki (kotwica to haczyk o nie wi璚ej ni 3 ostrzach rozstawionych na
鈔ednicy maksymalnie 35 mm, pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem o rozwarciu
tak jak i g堯wka jigowa nie wi瘯szym ni 20 mm, przyponik to bocznik mocowany do przyponu
g堯wnego b康 linki g堯wnej o d逝go軼i nie przekraczaj帷ej 15 cm do miejsca mocowania haczyka
lub g堯wki jigowej), dobiegacz to przyponik doczepiony do przyn皻y g堯wnej:
a. przyn皻a g堯wna zgodna z RAPR dla dyscypliny spinningowej lecz uzbrojona w jedna kotwic,
b. przyn皻a g堯wna (pilker) uzbrojona w spos鏏 elastyczny w jedn kotwic, pojedynczy haczyk lub w tzw. dobiegacz (rys. nr.2 i nr.3),
c. przyn皻a jak wy瞠j oraz pojedynczy haczyk (g堯wka jigowa) na przyponiku zawieszonym nie
dalej jak 50 cm od punktu zawieszenia przyn皻y g堯wnej (rys. nr.4),
d. zestaw sk豉daj帷y si z nieuzbrojonego obci捫enia i dw鏂h lub jednego przyponiku z
pojedynczym haczykiem, (g堯wk jigow), gdzie g鏎ny przyponik jest zawieszony nie dalej jak 80
cm od punktu zawieszenia obci捫enia a dolny powy瞠j obci捫enia (rys. nr 5 i nr 6).
3.5 Rzut za g這wy mo瞠 by wykonany tylko wtedy, gdy rzucaj帷y jest pewny (obci捫enie ,
przyn皻a musi by ca造 czas w zasi璕u wzroku rzucaj帷ego), 瞠 nie spowoduje zagro瞠nia dla
innych os鏏, znajduj帷ych si na pok豉dzie.
3.6. Ka盥a 堯d przed przyst徙ieniem do zawod闚 musi by dodatkowo poddana przegl康owi
przez komisje s璠ziowsk.
3.7. Dopuszczenie 這dzi do zawod闚 potwierdza si wydaniem numer闚 startowych, kt鏎ymi
堯d musi by w spos鏏 widoczny oznakowana na obydwu burtach.
3.8. Ka盥 prawid這w ryb zale積ie od gatunku punktuje si dodatkowo wg punktacji
og這szonej w komunikacie przez organizatora.
3.9. Punkty uzyskane przez ca陰 obsad 這dzi s sumowane i dzielone przez ilo嗆 ca貫j obsady
這dzi (zawodnicy + obs逝ga) i tak ustalony wynik zaokr庵la si do 2 miejsc po przecinku. Wy窺ze
miejsce uzyskuje obsada 這dzi z wi瘯sz ilo軼i punkt闚.
3.10. Obowi您uje zakaz w璠kowania z 這dzi znajduj帷ej si w odleg這軼i mniejszej ni 100 metr闚 od innych jednostek, oznakowanego sprz皻u rybackiego i wyznaczonych k徙ielisk.
3.11. Obowi您uje nakaz bezwzgl璠nego stosowania si do polece cz這nk闚 komisji s璠ziowskiej
wydawanych 鈔odkami 陰czno軼i radiowej oraz poddawania si na 這dzi szczeg馧owej kontroli
s璠ziowskiej w zakresie spraw w璠karskich.
3.12. Niestosowanie si do punkt闚 3.10. i 3.11. oraz powr鏒 z 這wiska po wyznaczonym czasie
mo瞠 spowodowa dyskwalifikacj obsady 這dzi w turze.