2. Opłaty w Okręgu PZW Kraków


UCHWAŁA NR 307 z dnia 05.10.2021 r.

Na mocy § 47 ppkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz inne opłaty  w Okręgu PZW Kraków na rok 2022

 

1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N 1”

160 zł

110 zł

nr 1

Niepełna  „N 2”

280 zł

180 zł

nr 1 i  2

Pełna „P”

310 zł

210 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3

 

a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki  na ochronę i zagospodarowanie wód.

b)    Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

c)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.

d)    Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

 

 

2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

·         młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

·         członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

  • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

 

Uczestnika jest;

·         młodzież  do lat 16

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

 

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1”

150 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” do „N 2”

30 zł

Nr 3

 

a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

b)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

c)     Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

 

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

Rodzaj składki okresowej pełnej

Wysokość składki okresowej pełnej

Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

50 zł

nr 3

Składka trzydniowa

100 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

200 zł

nr 3

 

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

 

 

Rodzaj składki okresowej niepełnej

Wysokość składki okresowej niepełnej

Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

35 zł

nr 1

Składka trzydniowa

80 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

150 zł

nr 1

 

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

710 zł - Wody Pełne – wszystkie wody załącznik nr 3

660 zł – Wody Niepełne -  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

440 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie metody

410 zł -  Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1  bez prawa połowu metodą trollingową

390 zł  - Wody Niepełne -  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

 

7.  Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej pełnej

Wysokość opłaty okresowej pełnej

Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

80 zł

nr 3

                 Opłata trzydniowa

180 zł

nr 3

   Opłata siedmiodniowa

300 zł

nr 3

 

8.  Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej

Wysokość opłaty okresowej niepełnej

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

50 zł

nr 1

                 Opłata trzydniowa

100 zł

nr 1

   Opłata siedmiodniowa

250 zł

nr 1

 

 

a)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe w Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

b)    Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP” lub wydruk z systemu e-zezwolenia potwierdzający fakt opłacenia składek lub opłat, który ma zawierać datę połowu (dzień, miesiąc i rok). Dokumenty bez wpisanej daty połowu są nieważne.  

c)     Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy wydrukować ze strony internetowej http://www.pzw.org.pl/29/

d)    Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

e)     Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2022 r.

f)     Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 

9. Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

30 zł

Opłata 30 dniowa

300 zł

   

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków lub przez system e-zezwolenia  z dokładnym opisem czynności i daty postoju.