2. Regulamin υwisk Specjalnych Ko豉 PZW Krzeszowice na 2022 rok.


REGULAMIN ΜWISK SPECJALNYCH NA 2022 ROK

KOx PZW KRZESZOWICE

 

1. Zgodnie z uchwa陰 nr 102 z dnia 5 maja 2015r. Zarz康u Okr璕u Polskiego Zwi您ku W璠karskiego w Krakowie „Staw Wro雟ki” po這穎ny w miejscowo軼i  Tenczynek oraz „Staw Mi瘯inia” po這穎ny w miejscowo軼i Mi瘯inia s 這wiskami specjalnymi z rybostanem mieszanym.

2. U篡tkownikiem 這wisk jest Polski Zwi您ek W璠karski Okr璕 Krak闚, ul. Bulwarowa 43, 31-751 Krak闚.

3. Gospodarzem 這wisk jest Ko這 Polskiego Zwi您ku W璠karskiego Krzeszowice, ul. Targowa 31,  32-065 Krzeszowice. 

4. Tereny υwisk Specjalnych pozostaj otwarte - nie ogrodzone, tym samym s dost瘼ne dla wszystkich os鏏 ca這dobowo przez ca造 rok kalendarzowy.

5. W璠kowanie na 這wiskach dozwolone jest wy陰cznie cz這nkom Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, kt鏎zy ui軼ili sk豉dk cz這nkowsk  w danym roku kalendarzowym oraz zakupili zezwolenie na amatorski po堯w ryb na „υwiska Specjalne”, za wyj徠kiem organizowanych na 這wiskach zawod闚 w璠karskich.

6. Sprzeda zezwole na amatorski po堯w ryb na „υwiska Specjalne” prowadzi wy陰cznie Ko這 PZW Krzeszowice.

7. Sprzeda zezwole odbywa si wy陰cznie w siedzibie Ko豉.

8. Wysoko嗆 op豉ty za zezwolenie z limitem po這wu 15 szt. ryb wymienionych
w dz. III pkt. 1 i 3 „Podstawowych warunk闚 dokonywania amatorskiego po這wu ryb na υwiskach Specjalnychwynosi 220 z.

9. W przypadku po這wu limitu ryb gatunkowych wymienionych w dz. III pkt.1 i 3 „Podstawowych warunk闚 dokonywania amatorskiego po這wu ryb na υwiskach Specjalnych”, istnieje mo磧iwo嗆 wykupienia kolejnego zezwolenia.

10. Warunkiem nabycia kolejnego zezwolenia, a tak瞠 zezwolenia na kolejny rok
(dot. w璠karzy posiadaj帷ych zezwolenie w roku ubieg造m) jest zdanie poprzedniego zezwolenia.

11.Cz這nek PZW ukarany jak彗olwiek kar przez S康 Kole瞠雟ki w roku bie膨cym, traci prawo do nabycia zezwolenia po這wu na 這wiskach Ko豉 na kolejny rok.

12. Na 這wiskach obowi您uje bezwzgl璠ny zakaz k徙ieli.

13. Na terenach 這wisk zabrania si wycinania drzew i krzew闚.

14. Zabrania si jakiegokolwiek za鄉iecania teren闚 這wisk.

15. Na terenach 這wisk zabrania si parkowania pojazd闚 mechanicznych w odleg這軼i mniejszej ni 10 m od linii brzegowych 這wisk.

16. Ka盥a osoba przebywaj帷a na terenie 這wisk ma obowi您ek zg豉szania zauwa穎nych po瘸r闚, a tak瞠 narusze 豉du i porz康ku oraz akt闚 wandalizmu na nr alarmowy 112.

17. Zasady amatorskiego po這wu ryb w tym: wymiary gospodarcze, limity, czas, okresy, miejsca i technik po這wu ryb na 這wiskach specjalnych zosta造 zawarte i szczeg馧owo opisane w „Podstawowych warunkach dokonywania amatorskiego po這wu ryb
na „υwiskach Specjalnych” Ko豉 PZW Krzeszowice”.

18. Na wodach u篡tkowanych przez Okr璕 PZW Krak闚 prowadzony jest monitoring.

19. Nie przestrzeganie „Regulaminu 這wisk specjalnych” przez osob w璠kuj帷, stanowi naruszenie Ustawy o Rybactwie 字鏚l康owym i Statutu PZW skutkuj帷e na這瞠niem stosownych sankcji, przewidzianych tymi aktami.

20. Zarz康 Ko豉 PZW Krzeszowice w przypadku organizacji zawod闚 w璠karskich, na kt鏎ymkolwiek 這wisku, zastrzega sobie prawo do zamkni璚ia tego 這wiska dla w璠karzy nie bior帷ych udzia逝 w zawodach na czas konieczny do zorganizowania i przeprowadzenia tych瞠 zawod闚.

21. Zarz康 Ko豉 PZW Krzeszowice w uzasadnionych przypadkach  zastrzega sobie mo磧iwo嗆 wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

 

„Regulamin υwiskach Specjalnych” Ko豉 PZW Krzeszowice obowi您uje od dnia 01.01.2022r.

 PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POΜWU RYB NA „ΜWISKACH SPECJALNYCH” KOx PZW KRZESZOWICE

 I. Zasady og鏊ne

1. Do w璠kowania na 這wiskach specjalnych ma prawo ka盥a osoba posiadaj帷a aktualn sk豉dk cz這nkowsk PZW oraz zezwolenie wydane w danym roku kalendarzowym przez Zarz康 Ko豉 PZW Krzeszowice, za wyj徠kiem organizowanych na 這wiskach zawod闚 w璠karskich.

2. Przed przyst徙ieniem do w璠kowania ka盥y w璠karz zobowi您any jest do zapoznania si z informacjami umieszczonymi na tablicach og這sze zlokalizowanych na 這wiskach.

3. W璠kowanie na 這wiskach dozwolone jest ca這dobowo przez wszystkie dni tygodnia (za wyj徠kiem 3 dniowego okresu karencji po ka盥orazowym zarybieniu).

4. Na ka盥ym z 這wisk W okresie od zej軼ia pokrywy lodowej do 30 czerwca zabrania si po這wu na wi璚ej ni jedn w璠k. Od 1 lipca do ko鎍a okresu w璠kowania dopuszcza si po堯w na dwie w璠ki z zastrze瞠niem zapis闚 niniejszych warunk闚 dokonywania amatorskiego po這wu ryb. W przypadku spinningowania dozwolony jest po堯w wy陰cznie na jedn w璠k w dopuszczalnym okresie w璠kowania t m皻od.

5. Dozwolone s wszystkie metody w璠kowania, jednak瞠 wy陰cznie z brzegu.

6.  Zabrania si:

6.1. Na 這wisku w Tenczynku:

   - w璠kowania w oznaczonym tarlisku ryb

    - w璠kowania na ca造m terenie pomi璠zy dop造wami tj. z tzw. „wyspy”

    - w璠kowania na odcinku dop造w

   - w璠kowania z k豉dek pieszo-rowerowych 

   - zarzucania/wrzucania do wody uzbrojonych zestaw闚 w璠karskich  z k豉dek pieszo-rowerowych oraz doj嗆/dojazd闚 do tych k豉dek.

Obszar wy陰czony z w璠kowania zgodnie z planem sytuacyjnym.

6.2. Na 這wisku w Tenczynku i Mi瘯ini:

   - w璠kowania z urz康ze p造waj帷ych

   - wywo瞠nia przyn皻 w jakiejkolwiek formie,

   - u篡wania podp鏎ek wykonanych z drzew i krzew闚,

   - po這wu na 篡w oraz martw rybk i jej cz窷ci uzbrojon haczykiem innym ni z jednym ostrzem,

  - z uwagi na odnow populacji gatunk闚 ryb drapie積ych, po這wu na 篡w oraz martw rybk i/lub jej cz窷ci, po這wu metod spinningow, a tak瞠 zabierania wszelakich ryb drapie積ych (za wyj徠kiem pstr庵a t璚zowego) w okresie od 1.01.2022r. do 31.08.2022r.,

   - w璠kowania spod lodu,

7. Ka盥y w璠karz zobowi您any jest do wyci庵ania z wody z這wionych ryb podbierakiem w璠karskim (nie dot. tzw. drobnicy) oraz do usuwania/wyci庵ania hak闚 za pomoc stosownych oryginalnych przyrz康闚 do odhaczania.

8. Po zako鎍zeniu w璠kowania ka盥y w璠karz ma obowi您ek zostawi opuszczane stanowisko w czysto軼i bez wzgl璠u na stan, jaki zasta. W przypadku wyst徙ienia nieporz康ku na danym stanowisku przed rozpocz璚iem w璠kowania zabrania si zajmowania takiego stanowiska bez uprzedniego jego uprz徠ni璚ia.

9. Wszystkie ryby, kt鏎e w璠karz zamierza zabra z 這wiska musz by przechowywane do ko鎍a w璠kowania wy陰cznie w siatce ze sztywnymi obr璚zami zanurzonej w wodzie. Z這wione i przeznaczone do zabrania ryby 這sosiowate nale篡 natychmiast u鄉ierci. Przechowywanych w siatce ryb nie wolno podmienia.

10. W okresie dw鏂h tygodni po zarybieniu 這wisk, w czasie intensywnego 瞠rowania wpuszczonych ryb, ka盥y posiadacz zezwolenia po z這wieniu dobowego limitu ryb.

POWINIEN NIEZWΜCZNIE OPU列I ΜWISKO.

II. Instrukcja prowadzenia rejestru po這wu ryb

1. Po przybyciu na 這wisko i przed przyst徙ieniem do w璠kowania ka盥y w璠karz ma obowi您ek wype軟i d逝gopisem w rejestrze po這w闚 dat, godzin wej軼ia na 這wisko oraz nazw 這wiska. Wszelkie poprawki (wymazywanie, przekre郵anie, poprawianie dat i godzin) w  rejestrze po這wu ryb mog skutkowa zatrzymaniem zezwolenia, jednak瞠 wy陰cznie przez osoby posiadaj帷e zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa uprawnienia do kontroli.

2. Po z這wieniu ryby wyszczeg鏊nionej w cz窷ci III niniejszych Warunk闚, kt鏎 w璠karz zamierza zabra, nale篡 niezw這cznie dokona stosownego wpisu do rejestru po這w闚 i okaza wpis innemu w璠karzowi 這wi帷emu na 這wisku. Ka盥orazowo nale篡 wpisa w odpowiednich kolumnach gatunek ryby oraz jej wymiar mierzony od pocz徠ku g這wy do najdalszego kra鎍a p貫twy albo tarczy ogonowej.

III. Wymiary gospodarcze, okresy ochronne oraz limity dobowe:

1. Niedozwolony jest po堯w n/w ryb , kt鏎ych d逝go嗆 mierzona od pocz徠ku g這wy do najdalszego kra鎍a p貫twy, albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, kt鏎y wynosi dla:
- karpia do 30 cm

- lina do 30 cm

- amura do 50 cm

- sandacza do 60 cm

- szczupaka do 60 cm

- w璕orza do 60 cm

- suma do 70 cm

2. Okresy ochronne w/w gatunk闚 ryb - zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.

3. W璠karz w ci庵u doby (doba liczona jest od p馧nocy do p馧nocy) mo瞠 zabra maksymalnie 2 sztuki ryb obj皻ych limitem ilo軼iowym - wymienionych w pkt.1, 陰cznie z obu 這wisk lub z jednego 這wiska za wyj徠kiem pstr庵a, kt鏎ego mo積a zabra wy陰cznie 1 szt. w ci庵u doby.  Dozwolone jest zabranie na jednym 這wisku dw鏂h ryb tego samego gatunku (np. 2 karpie), jak r闚nie ryb z r騜nych gatunk闚 (np. 1 karp i 1 szczupak lub 1 karp i 1 pstr庵).

4. Po z這wieniu i zabraniu dw鏂h ryb obj皻ych limitem dobowym (wymienionych w pkt.1 - za wyj徠kiem pstr庵a, kt鏎ego mo積a zabra wy陰cznie 1 szt.) na jednym z 這wisk zabrania si w璠kowania tej samej doby na drugim 這wisku.

5. Po堯w pozosta造ch gatunk闚 ryb oraz ich okresy ochronne zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.

6. Obowi您uje ca趾owity zakaz zatrzymywania (zabierania) jesiotra, leszcza i karasia pospolitego.

 

IV. Kontrola na 這wiskach.

1. Osoby uprawnione do kontroli, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad w璠kowania w tym m.in. niniejszych Warunk闚 oraz Regulaminu 這wisk, mog dokona stosownej adnotacji w zezwoleniu osoby dokonuj帷ej amatorskiego po這wu ryb na 這wiskach specjalnych.

2. Na 這wiskach specjalnych (w Tenczynku i w Mi瘯ini) obowi您uje mo磧iwo嗆 wzajemnej kontroli pomi璠zy w璠kuj帷ymi (tzw. Samokontrola) wy陰cznie w sprawach obj皻ych niniejszymi Warunkami.

3. NABYWAJ。Y ZEZWOLENIE WYRA涉 DOBROWOLN ZGOD NA JEGO OKAZANIE (DOT. KA浴EJ STRONY ZEZWOLENIA) NA TERENIE ΜWISK SPECJALNYCH W TENCZYNKU I MI艼INI CZΜNKOM KOx PZW KRZESZOWICE B犵。YCH W DANYM DNIU NA ΜWISKU.                                                

NABYCIE ZEZWOLENIA JEST R紟NOZNACZNE Z AKCEPTACJ POWY特ZYCH WARUNK紟.

 

4. Nie przestrzeganie Podstawowych warunk闚 dokonywania amatorskiego po這wu ryb na υwiskach Specjalnych”, przez osob w璠kuj帷, stanowi naruszenie Ustawy o Rybactwie 字鏚l康owym i Statutu PZW skutkuj帷e na這瞠niem stosownych sankcji, przewidzianych tymi aktami.

5. W sprawach nieuj皻ych w Warunkach maj zastosowanie przepisy n/w akt闚 prawnych:

   - Statut Polskiego Zwi您ku W璠karskiego,

   - Regulaminu Amatorskiego Po這wu Ryb,

   - Ustawa Prawo Wodne ,

   - Ustawa Prawo Ochrony 字odowiska,

   - Ustawa o Rybactwie 字鏚l康owym,

   - Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach,

   - Ustawa o Ochronie Przyrody,

   - Ustawa o Ochronie Zwierz徠,

   - Rozporz康zenie Ministra 字odowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierz徠,

   - Rozporz康zenie Ministra 字odowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro郵in,

   - Rozporz康zenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie po這wy ryb oraz warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j帷ych w wodzie.

 

oraz wszystkich innych dotycz帷ych w璠karstwa jak i ochrony przyrody.

 

„Podstawowe Warunki Dokonywania Amatorskiego Po這wu Ryb na υwiskach Specjalnych”
Ko豉 PZW Krzeszowice obowi您uj od dnia 01.01.2022r.


Zarz康 Ko豉 PZW Krzeszowice w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie mo磧iwo嗆 wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu oraz Warunk闚.