2017


Regulamin Dyscypliny Sp豉wikowej

OKS ZO Krak闚

 

I. Organizacja i punktacja zawod闚

1 Okr璕owy Kapitanat Sportowy prowadzi ranking w dyscyplinie sp豉wikowej: Krakowsk Lig Sp豉wikow, organizowan przy ZO PZW Krak闚 dla k馧 i sekcji sp豉wikowych zrzeszonych w Okr璕u PZW Krak闚.

2 Prowadzona jest punktacja roczna - indywidualna i dru篡nowa, do kt鏎ej zalicza si wyniki
z zawod闚 z cyklu Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej zgodnie z terminarzem og這szonym  na dany rok.

2 Prawo startu w zawodach KLS maj:

  1. Cz這nkowie k馧  i sekcji sp豉wikowej  Okr璕u PZW Krak闚 z op豉con aktualn sk豉dk cz這nkowsk.
  2. Trzy osobowe sk豉dy dru篡n, przy czym dopuszcza si mo磧iwo嗆 startu dwuosobowych dru篡n niepe軟ych (z zastrze瞠niem 4 pkt 7).
  3. Dru篡ny Ko豉 lub sekcji sp豉wikowych musz sk豉da si z zawodnik闚 reprezentuj帷ych tylko jedno ko這 w璠karskie (np. Stare Miasto, Zwierzyniec, itp).
  4. Dopuszcza si start dru篡ny sk豉daj帷ej si z zawodnik闚 reprezentuj帷ych wi璚ej ni jedno ko這. Wyniki tej dru篡ny nie b璠 zaliczane do wynik闚 dru篡nowych w danych zawodach i Dru篡ny Roku. Klasyfikacja obejmuje tylko wyniki indywidualne poszczeg鏊nych zawodnik闚 w zawodach i Punktacji Rocznej.
  5. Zawodnik w danym roku reprezentuje dru篡n ko豉 kt鏎a zosta豉 zg這szona do udzia逝 w pierwszych zawodach z cyklu KLS. Nie dopuszcza si migracji zawodnik闚 pomi璠zy dwiema dru篡nami w danym roku. Wyj徠ek stanowi wymiana zawodnik闚 pomi璠zy dru篡nami z tego samego Ko豉 lub sekcji np. Skawina I i Skawina II. Nie przestrzeganie tego zapisu regulaminu przez zawodnika lub dru篡n skutkuje dyskwalifikacj w ca造m cyklu zawod闚 KLS w danym roku.
  6. Uczestnik zawod闚 reprezentuj帷y w cz窷ci rozgrywek barwy dru篡nowe, w pozosta造ch zawodach zachowuje mo磧iwo嗆 start闚 indywidualnych.

3 Z rocznego cyklu zawod闚 Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej zostaje wy這niony W璠karz Roku
i Dru篡na Roku. Do klasyfikacji uwzgl璠niana jest okre郵ona liczba najlepszych wynik闚 wg klucza:

14 (lub wi璚ej) zawod闚 –  10 najlepszych wynik闚

12-13 zawod闚 – 9 najlepszych wynik闚

11 (lub mniej) zawod闚 – 8 najlepszych wynik闚.

4 Zasady punktacji zawodnik闚 i dru篡n.

1. Zawody Ligowe s rozgrywane z podzia貫m na trzy sektory, za wyj徠kiem Mistrzostw Krakowa.

2. Zawodnicy otrzymuj punkty, odpowiadaj帷e zaj皻emu miejscu w sektorze (I miejsce – 1 punkt, II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 3 punkty itd.).

3. Je瞠li dw鏂h lub wi璚ej zawodnik闚 uzyska identyczny wynik wagowy w sektorze, otrzymuj oni liczb punkt闚 r闚n 鈔edniej miejsc, kt鏎e by zaj瘭i. (Przyk豉d: Dw鏂h zawodnik闚 uzyskuje wagowo taki sam wynik. Gdyby wynik nie by identyczny, zaj瘭iby miejsce 5 i 6.
W takiej sytuacji obaj zawodnicy otrzymuj po: (5+6)/2 = 5.5 punktu).

4. Zawodnicy, kt鏎zy nie z這wili ryby w sektorze otrzymuj liczb punkt闚 r闚n 鈔edniej warto軼i miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze (Przyk豉d : Spo鈔鏚 dwunastu zawodnik闚 w sektorze 8 sklasyfikowano na miejscach 1-8. Pozostali zawodnicy, kt鏎zy nie z這wili ryby otrzymuj po: (9+12)/2 = 10,5 punkt闚).

5. Zawodnik nieobecny w turze zawod闚 otrzymuje liczb punkt闚 r闚n liczbie zawodnik闚 w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.  (Przyk豉d :  Sektor A – 12 zawodnik闚, sektor B – 12 zawodnik闚, sektor C – 13 zawodnik闚. Zawodnik nieobecny otrzymuje: 13+1 = 14 punkt闚)

6. Suma punkt闚 zdobytych przez zawodnik闚 dru篡ny daje wynik ko鎍owej punktacji dru篡nowej w danych zawodach.

7. W przypadku braku jednego zawodnika w dru篡nie, do wyniku ko鎍owego dru篡ny w danych zawodach dolicza si punkty z sektora, w kt鏎ym brakowa這 zawodnika plus 1.

5 Zasady rozgrywania Mistrzostw Krakowa i Mistrzostw Okr璕u.

1.  Mistrzostwa Krakowa organizowane s w formule Open, jako zawody wielosektorowe. Ilo嗆  zawodnik闚 w sektorze nie powinna przekracza 14-stu. Wyniki z poszczeg鏊nych sektor闚 liczone s do indywidualnej punktacji Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej.

2.  W Mistrzostwach Okr璕u ka盥a tura punktowana jest oddzielnie.

3.  Mistrzostwa Okr璕u nie s zaliczane do Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej imaj by rozgrywane zgodnie z zasadami organizacji sport闚 w璠karskich w PZW.

6 W Klasyfikacji dru篡nowej dru篡na zwyci瘰ka otrzymuje 1 punkt, a ostatnia dru篡na liczb punkt闚, kt鏎a odpowiada ilo軼i dru篡n startuj帷ych w danych zawodach.

7 Poszczeg鏊ne zawody organizowane s przez cz這nk闚 okr璕u PZW Krak闚.

8 Terminarz zawod闚 ustala z pocz徠kiem ka盥ego roku Okr璕owy Kapitanat Sportowy PZW Krak闚 przy wsp馧pracy i porozumieniu z wszystkimi sekcjami. Data rozegrania zawod闚 jest po zatwierdzeniu terminarza przez OKS ostateczn (zmiana mo瞠 dotyczy tylko miejsca rozegrania zawod闚 na 這wisko zast瘼cze np. ze wzgl璠u na wysoki stan wody p造n帷ej). Wyniki rozgrywek
o zmienionym terminie nie b璠 brane pod uwag w klasyfikacji rocznej Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej.

9 Organizator zawod闚 z cyklu Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej przesy豉 zg這szenie ch璚i organizacji zawod闚 do 15-go stycznia danego roku. Zg這szenie ma zawiera dat i miejsce zawod闚 oraz 這wisko zast瘼cze.

10 Organizator zawod闚 zobowi您any jest do przes豉nia do wszystkich K馧 i Klub闚 komunikatu
o zawodach w terminie najp騧niej na dwa tygodnie przed zawodami. Komunikat powinien ukaza si r闚nie na stronie internetowej ZO PZW Krak闚.

                             adres administratora; administrator@pzw.krakow.pl.

11 W przypadkach losowych dopuszcza si zmian miejsca rozgrywania zawod闚. Organizator zobowi您any jest do powiadomienia o nowej lokalizacji wszystkich uczestnik闚 najp騧niej do 鈔ody poprzedzaj帷ej ustalony termin.

12 Zg這szenia do udzia逝 w poszczeg鏊nych zawodach przyjmuje Organizator w ustalonym przez siebie terminie podanym w komunikacie. Organizator mo瞠 nie dopu軼i  do udzia逝 os鏏 zg這szonych po terminie.

 13 Brak komunikatu organizatora spowoduje 瞠 zawody nie b璠 zaliczane do punktacji ko鎍owej KLS.

 14 Niniejszy regulamin nale篡 rozpatrywa 陰cznie z zasadami Organizacji Sportu W璠karskiego w PZW.

II. Powo造wanie Szerokiej Kadry Okr璕u

1 Klasyfikacja dwuletnia Krakowskiej Ligi Sp豉wikowej b璠zie podstaw do wy這nienia szerokiej kadry okr璕u – 10 zawodnik闚.

2. Z kadry okr璕u zostanie wy豉niana tr鎩ka zawodnik闚, kt鏎zy w nast瘼nym roku b璠 reprezentowa okr璕 na zawodach Grand Prix Polski i eliminacjach do GPP. O powo豉niu zawodnika do reprezentacji WKS b璠 decydowa jego wyniki w KLS plus zawody og鏊nopolskie  w poprzednim roku. Kadra b璠zie powo造wana kolektywnie przez zainteresowanych na zebraniu sportowym poprzedzaj帷ym rok startowy.

3. Zawodnicy wchodz帷y w sk豉d dru篡ny musz zdeklarowa si do gotowo軼i start闚 we wszystkich zawodach i terminach a tak瞠 do ponoszenia koszt闚 dodatkowych w sytuacji gdy okr璕 ich nie pokrywa.

4. OKS ma prawo do dokonania zmian w sk豉dzie dru篡ny maj帷 na wzgl璠zie wynik sportowy czyli mo瞠 powo豉 do sk豉du zawodnika kt鏎y nie by w kadrze okr璕u.